0657398890 info@geozicht.nl

xs-4d

3d inspectie industrieel complex europoort

complete fabriek visueel in kaart

van beton tot staal

Het Rotterdamse havengebied staat er vol mee: opslagtanks, transportbanden en andere industriële installaties. Het uitvoeren van periodieke inspecties van deze assets is cruciaal zodat eventuele defecten of schades tijdig worden gedetecteerd en kostbare downtime als gevolg van te laat ingrijpen beperkt. In opdracht van XS-4D voerde GeoZICHT een uitgebreide drone inspectie uit van een groot industrieel complex in Europoort zónder stilleggen van de fabriek.

drone inspectie in de rotterdamse haven

Voor een van ’s werelds grootste verwerkers van agrarische gewassen voor de voedingsmiddelen- en diervoedingsindustrie heeft GeoZICHT i.s.m. XS-4D een complete drone inspectie uitgevoerd. In het Rotterdamse havengebied Europoort staat een omvangrijke fabriek met tal van onderling verbonden installaties. Dagelijks worden door zeeschepen grote ladingen grondstoffen afgeleverd die via een netwerk van kranen, transportbanden en opslagsilo’s worden verwerkt. Adequaat beheer- en onderhoud van deze installaties is cruciaal zodat het productieproces ongehinderd doorgaat, de veiligheid van personeel wordt geborgd en kosten door downtime beperkt.

meerdaagse inspectie voor volledig overzicht

Gedurende meerdere dagen werden enkele tientallen vluchten uitgevoerd en ruim 20.000 hoge resolutie fotobeelden ingewonnen. Met een hoogte van tot wel 80 meter, complexe staalconstructies en beperkte ruimte een oprechte uitdaging van formaat. Het totaal aan beelden is naderhand uitgewerkt tot een compleet fotorealistisch 3D model. Naast het herleiden van maten kunnen de inspecteurs dankzij dit model vanachter hun bureau op eenvoudige wijze rond de constructie navigeren en elk onderdeel minutieus nalopen. Mede aan de hand van deze bevindingen zijn er additionele vluchten uitgevoerd met behulp van een optische zoomcamera zodat er van specifieke onderdelen nóg gedetailleerdere foto’s beschikbaar zijn.

van beeld naar advies en gericht onderhoud

Het beeldmateriaal vormt waardevolle input op basis waarvan onze partner XS-4D een gedegen rapport met bevindingen en adviezen heeft opgesteld voor de assetbeheerder. De rapportage geeft de opdrachtgever een goed en bovenal bruikbaar inzicht in de actuele onderhoudsstatus op basis waarvan werkzaamheden en reparaties tijdig én doelgericht kunnen worden ingepland. En dat alles terwijl de fabriek volledig in bedrijf kon blijven zónder enige hinder voor medewerkers op de grond en de aan- en afmerende schepen. 

Wij geven u overzicht