0657398890 info@geozicht.nl

Movares

inspectie spoorbrug eefde & tiel

visuele inspectie van lastig bereikbare onderdelen

spoorbrug inspectie in 3d

In het kader van raamcontract Norminspecties Kunstwerken (NIKW) regio Noord-Oost voerde ingenieursbureau Movares onlangs inspecties uit aan 100 verschillende kunstwerken. Voor de relatief complexere spoorbruggen bij Eefde en Tiel werd de hulp ingeschakeld van GeoZICHT om de objecten compleet in beeld te brengen met behulp van drones en om de inspectiebeelden beschikbaar te stellen met behulp van een interactief 3D inspectiemodel.

Inspectie zónder buitendienststelling

De spoorbruggen bij Eefde en Tiel zijn beide unieke objecten met veel relatief lastig bereikbare onderdelen. Voor een traditionele inspectie zou het spoor buiten dienst moeten worden gesteld en zouden inspecteurs met een kraan boven het kanaal moeten werken. Dit zorgt niet alleen voor meer risico’s maar ook voor hinder en hogere kosten. Dankzij de drone-inspectie heeft zowel het trein- als vaarwegverkeer ongehinderd doorgang kunnen vinden. Bijkomende kracht van de drone is dat zaken die veraf gelegen zijn dichterbij worden gehaald en dat er veel meer beelden worden ingewonnen dan bij een traditionele inspectie. Door het totaal aan beelden te ontsluiten middels een accuraat 3D inspectiemodel zijn opnames eenvoudig traceerbaar en één-op-één vergelijkbaar met historische of toekomstige opnames.

online inspectie beeldbank voor inspecteur

Omdat de 3D inspectie beeldbank wordt ontsloten via een online en beveiligde viewer kunnen meer gebruikers, gelijktijdig én op afstand, informatie over diverse assets raadplegen en direct een inspectie uitvoeren en bevindingen delen. Het zijn immers de adviseurs die de beelden moeten interpreteren en bij twijfel nader onderzoek moeten (laten) doen. Annotaties en adviezen zijn volledig te herleiden door in te loggen in de beeldbank en het 3D-model van elk kunstwerk te bekijken. Hierdoor kunnen assetbeheerders de adviezen beter op waarde schatten en beter besluiten nemen over het al dan niet accorderen van de instandhoudingsadviezen. Door de gecombineerde aanpak ontstaat een completer beeld van de algehele staat van de constructie.

Bekijk de video

Bekijk hieronder een VIDEO VAN DE 3D INSPECTIE BEELDBANK voor spoorbrug eefde

Wij geven u overzicht