0657398890 info@geozicht.nl

drone mapping voor centimeter nauwkeurig hoogtedata

Hoogte­modellen

Vlakdekkende hoogtedata

Zelfs voor moeilijk bereikbare terreinen

Drone mapping maakt het verkrijgen van gedetailleerde hoogte-informatie bereikbaar. Via een voorgeprogrammeerd vluchtplan leggen wij uw terrein via duizenden foto’s vast uit alle hoeken. Door de onderlinge overlap tussen foto’s kunnen wij met behulp van speciale software en stereobeelden hoogte- en diepte informatie verkrijgen. Het resultaat is een hoogtegrid of terreinmodel waarbij voor elke pixel, naast een XY coördinaat, ook een Z-hoogtewaarde bekend is.

Drone hoogtemodel DTM DSM

Directe koppeling met GIS en CAD software

Voor geo- en topogra­fische vraag­stukken

Op basis van de gewenste nauwkeurigheid plaatsen wij allereerst tientallen referentiepunten in het veld. Deze meten wij vervolgens in met geavanceerde landmeetkundige (RTK-GPS) apparatuur. Hiermee plaatsen wij het hoogtemodel tot op enkele centimeters nauwkeurig zodat de hoogte overal op het terrein bekend is. Het hoogtebestand kan vervolgens direct worden ingeladen in GIS en CAD software voor allerlei geo- of topografische vraagstukken.

Dwarsprofielen en hoogtelijnen

Ook op onbereik­bare plaatsen

Met behulp van drone mapping verkrijgen wij vlakdekkende en nauwkeurige hoogtedata, óók op locaties die normaliter voor een landmeter of laserscanner onbereikbaar zijn. Een digitaal terreinmodel leent zich perfect voor het meten van dwarsprofielen en hoogtelijnen. Door meerdere terreinmodellen onderling te vergelijken worden tussentijdse hoogteverschillen in kaart worden gebracht. Ook volumebepalingen en het meten van grondstromen behoort tot de mogelijkheden.

Drone hoogtemodel DSM DTM

Wij geven u overzicht

Maak kennis met de ONGEKENDE mogelijkheden

onze diensten

drone 3d digital twin
drone inspectie dienst
drone puntenwolken dienst
drone LiDAR dienst
Drone hoogtemodellen diensten
Drone Orthofoto diensten
Drone BIM GIS GEO diensten
Drone volumemeting diensten
Drone Warmtebeeld Thermografie diensten
Drone Foto Video diensten
Drone 360 Panorama diensten