0657398890 info@geozicht.nl

drone mapping voor het VEILIG EN BETROUWBAAR bepalen van HOEVEELHEDEN

Volume­meting

Snel inzicht in uw voorraden

grondstromen monitoren vanuit de lucht

Met behulp van drone mapping kan vlakdekkende en nauwkeurige hoogtedata van een terrein worden verkregen in de vorm van een hoogtemodel of puntenwolk. Deze 3D geo-informatie leent zich uitermate goed voor het bepalen van hoeveelheden van voorraden grond- en bouwstoffen maar ook voor volumeverschil berekeningen op projectlocaties tijdens de uitvoering. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van het terrein ontvangt u nog dezelfde dag of week een rapportage met de volumes. 

Efficiënt en veilig volumes bepalen

Ook voor instabiele terreinen

Als een terrein slecht begaanbaar of instabiel is zijn metingen vanaf de grond niet altijd mogelijk of zonder gevaar. Een meting met behulp van een drone vormt een veilig en bovendien significant sneller alternatief, zeker als het om (middel)grote of complex ingerichte terreinen gaat. De meting is bovendien betrouwbaarder dan een traditionele landmeting. In plaats van interpolatie van enkele verspreide meetpunten tot een benadering van het hoogteverloop gebruiken wij een vlakdekkend hoogtemodel. Daarnaast is het met drone mapping, in tegenstelling tot terrestrische meettechnieken vanaf grondniveau, ook mogelijk om voorraden in ommuurde depots in te meten. Dankzij ons unieke Drone-LiDAR systeem zijn wij als één van de weinige bedrijven in Nederland zelfs in staat om indoor volumemetingen van overdekte depots voor u uit te voeren. 

Wij geven u overzicht

Maak kennis met de ONGEKENDE mogelijkheden

onze diensten