0657398890 info@geozicht.nl

VEILIG EN BETROUWBAAR HOEVEELHEDEN BEPALEN

Volume­meting

Snel inzicht in uw voorraden

Rappor­tage binnen een week beschik­baar

Met drones kan vlakdekkende en nauwkeurige hoogtedata van een terrein worden verkregen in de vorm van een hoogtemodel of puntenwolk. Deze 3D geo-informatie leent zich uitermate goed voor hoeveelheidsberekeningen van voorraden grond- en bouwstoffen, maar ook voor volumeverschil-calculaties op bouw- en projectlocaties door de tijd heen. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van het terrein ontvangt u nog dezelfde dag of week een rapportage met de volumes. Een volumebepaling met behulp van drones biedt daarnaast om meerdere redenen een efficiënt én effectief alternatief.

Efficiënt en veilig volumes bepalen

Ook voor instabiele terreinen

Als een terrein slecht begaanbaar of instabiel is zijn metingen vanaf de grond niet altijd mogelijk of zonder gevaar. Een meting met behulp van een drone vormt een veilig en bovendien significant sneller alternatief, zeker als het om (middel)grote of complex ingerichte terreinen gaat. De meting is bovendien betrouwbaarder dan een traditionele landmeting. In plaats van interpolatie van enkele verspreide meetpunten tot een benadering van het hoogteverloop gebruiken wij een vlakdekkend hoogtemodel. Daarnaast kunnen vanuit de lucht, in tegenstelling tot laserscanners en tachymeters, ook voorraden in ommuurde depots worden gemeten.

Wij geven u overzicht

Maak kennis met de ONGEKENDE mogelijkheden

onze diensten