0657398890 info@geozicht.nl

drone mapping voor het VEILIG EN BETROUWBAAR bepalen van HOEVEELHEDEN

drone Volume­meting

Snel, veilig én nauwkeurig inzicht in uw voorraden

drone volumemeting

op hoog niveau 

Met behulp van drone mapping verkrijgen wij nauwkeurige terreinhoogte informatie in de vorm van een hoogtemodel of puntenwolk. Deze 3D geodata leent zich uitermate goed voor het bepalen van hoeveelheden van voorraden grond- en bouwstoffen. Maar ook voor volumeverschil berekeningen op projectlocaties voor het monitoren van grondstromen en het inzichtelijk maken van nog af- en aan te voeren hoeveelheden. Volumemetingen met behulp van drones vormen een zeer kosten- en tijdsefficiënt alternatief op traditionele methodes. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van het terrein ontvangt u nog dezelfde dag of week een uitgebreide rapportage met alle berekende volumes. 

drone volumemeting op elk type terrein

outdoor én indoor voorraden inmeten

Als een terrein slecht begaanbaar of instabiel is zijn volumemetingen vanaf de grond niet altijd mogelijk of zonder gevaar. Een inmeting met behulp van een drone vormt dan een beduidend veiliger en bovendien sneller alternatief. Zeker als het om grote of complexe terreinen gaat of om bouwlocaties waar rondrijdend zwaar materieel een serieus risico vormen voor meetploegen op de grond. Een drone volumemeting is bovendien betrouwbaarder dan een traditionele meting. In plaats van het interpoleren van afzonderlijke meetpunten tot een grove benadering van het hoogteverloop hanteren wij een gebiedsdekkend hoogtemodel. Hierdoor worden ook de kleinste hoogteverschillen in het terrein meegenomen.. Bijkomend voordeel van een drone mapping is dat dit het ook mogelijk maakt om relatief eenvoudig voorraden in ommuurde depots in te meten. Dankzij ons unieke Drone-LiDAR systeem zijn wij als één van de weinige bedrijven in Nederland zelfs in staat om indoor volumemetingen van overdekte depots voor u uit te voeren. 

WIJ GEVEN U OVERZICHT

Maak kennis met de ONGEKENDE mogelijkheden

onze diensten

drone 3d digital twin
drone inspectie dienst
drone puntenwolken dienst
drone LiDAR dienst
Drone hoogtemodellen diensten
Drone Orthofoto diensten
Drone BIM GIS GEO diensten
Drone volumemeting diensten
Drone Warmtebeeld Thermografie diensten
Drone Foto Video diensten
Drone 360 Panorama diensten
×

Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies kunnen gebruikt worden voor het bijhouden van statistieken, het optimaliseren van de website, integratie van social media en voor marketingdoeleinden.

cookies aanpassen
alle cookies accepteren

Lees meer over cookies in onze privacyverklaring.

×
deze cookies accepteren