0657398890 info@geozicht.nl

drone voor gebiedsdekkende en nauwkeurige hoogtedata

2d Hoogte­model

Compleet en nauwkeurig inzicht in hoogteverschillen

fotogrammetrisch hoogtemodel

Drone mapping is bij uitstek geschikt voor het inwinnen van gedetailleerde terreinhoogte informatie. Via een voorgeprogrammeerd vliegplan leggen wij elk gebied via duizenden foto’s vast. Door de onderlinge overlap tussen foto’s kunnen wij met behulp van fotogrammetrie en stereobeelden hoogte- en diepte informatie verkrijgen. Het resultaat is een digitaal terreinmodel (DSM of DTM) waarbij voor elke locatie een XY én een Z coördinaat (in RD-NAP) berekend is.

Drone hoogtemodel DTM DSM

Directe koppeling met GIS en CAD software

Hoogtemodel Voor topogra­fische geo-vraag­stukken

Op basis van de gewenste nauwkeurigheid plaatsen wij allereerst tientallen referentiepunten in het veld. Deze meten wij vervolgens in met geavanceerde landmeetkundige (RTK-GPS) apparatuur. Hiermee plaatsen wij het hoogtemodel tot op enkele centimeters nauwkeurig zodat de hoogte overal op het terrein bekend is. Het hoogtebestand kan vervolgens direct worden ingeladen in GIS en CAD software voor allerlei geografische of topografische vraagstukken.

Dwarsprofielen en hoogtelijnen

Een hoogtemodel als gebiedsdekkend DSM of DTM

Met drone fotogrammetrie verkrijgen wij een gebiedsdekkend en nauwkeurig hoogtemodel. Ook op locaties die voor een landmeter normaliter onbereikbaar zijn. Een digitaal terreinmodel leent zich perfect voor het meten van dwarsprofielen en maaiveldhoogtes. Maar ook voor het uitvoeren van zichtlijn analyses. Door meerdere modellen onderling te vergelijken worden tussentijdse hoogteverschillen in kaart gebracht. Ook het meten van volumes en grondstromen  behoort tot de mogelijkheden.

Dit maakt het inwinnen van actuele terreinhoogtes met behulp van drones en fotogrammetrie bij uitstek geschikt in de voorbereiding én de uitvoering van bijvoorbeeld bouwprojecten en dijkversterkingen. Door de terreinhoogte zowel vóóraf in te meten (nulmeting) als regelmatig tijdens de uitvoering ontstaat een nauwkeurig en compleet inzicht in (nog) te verzetten grondwerk.

Drone hoogtemodel DSM DTM

WIJ GEVEN U OVERZICHT

Maak kennis met de ONGEKENDE mogelijkheden

onze diensten

drone 3d digital twin
drone inspectie dienst
drone puntenwolken dienst
drone LiDAR dienst
Drone hoogtemodellen diensten
Drone Orthofoto diensten
Drone BIM GIS GEO diensten
Drone volumemeting diensten
Drone Warmtebeeld Thermografie diensten
Drone Foto Video diensten
Drone 360 Panorama diensten
×

Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies kunnen gebruikt worden voor het bijhouden van statistieken, het optimaliseren van de website, integratie van social media en voor marketingdoeleinden.

cookies aanpassen
alle cookies accepteren

Lees meer over cookies in onze privacyverklaring.

×
deze cookies accepteren