0657398890 info@geozicht.nl

Tot op enkele centimeters nauwkeurig

Hoogte­modellen

Vlakdekkende hoogtedata

Zelfs voor moeilijk bereikbare terreinen

Drones maken het verkrijgen van gedetailleerde hoogte-informatie bereikbaar. Via een voorgeprogrammeerd vluchtplan leggen wij elk gewenst terrein via honderden of zelfs duizenden foto’s vast, uit verschillende hoeken. Door de onderlinge overlap tussen foto’s kunnen wij met behulp van speciale software en stereobeelden hoogte- en diepte informatie verkrijgen. Het resultaat is een hoogtegrid of terreinmodel waarbij voor elke pixel, naast een XY coördinaat, ook een hoogtewaarde bekend is.

Directe koppeling met GIS en CAD software

Voor geo- en topogra­fische vraag­stukken

Op basis van de gewenste nauwkeurigheid plaatsen wij allereerst tientallen referentiepunten in het veld. Deze meten wij vervolgens in met geavanceerde landmeetkundige (RTK-GPS) apparatuur. Hiermee plaatsen wij het hoogtemodel tot op enkele centimeters nauwkeurig zodat de hoogte overal op het terrein bekend is. Het hoogtebestand kan vervolgens direct worden ingeladen in GIS en CAD software voor allerlei geo- of topografische vraagstukken.

Dwarsprofielen en hoogtelijnen

Ook op onbereik­bare plaatsen

Met behulp van onze drones verkrijgen wij vlakdekkende en nauwkeurige hoogtedata, óók op locaties die normaliter voor een landmeter of laserscanner onbereikbaar zijn. Een digitaal terreinmodel leent zich perfect voor het meten van dwarsprofielen en hoogtelijnen. Door meerdere terreinmodellen onderling te vergelijken worden tussentijdse hoogteverschillen in kaart worden gebracht. Ook volumebepalingen en het meten van grondstromen behoort tot de mogelijkheden.

Wij geven u overzicht

Maak kennis met de ONGEKENDE mogelijkheden

onze diensten