0657398890 info@geozicht.nl

Verrijkte informatie door slimme algoritmes

GIS & BIM

Veel en diverse geodata

Van data naar informatie

Met drones is het mogelijk om ontzettend veel én diverse geodata producten te verkrijgen, van 2D orthofoto’s en hoogtemodellen tot 3D puntenwolken. Bij GeoZICHT doen wij er alles aan om deze producten maximaal te benutten door hier met behulp van slimme algoritmes en nabewerking nóg meer informatie uit te halen. Eenmalig ingewonnen gegevens zijn zo meervoudig bruikbaar voor uiteenlopende vraagstukken.

Koppeling met BIM

VOOR UITWISSE­LING VAN INFORMATIE

Puntenwolken van objecten en civiele kunstwerken kunnen wij omzetten naar een BIM of Bouwwerk Informatie Model. Afhankelijk van de brondata en klantwensen werken wij de constructie uit op een bepaald Level Of Detail (LOD) met een koppeling naar objectgeoriënteerde informatie. Het uiteindelijke BIM-model kan op basis van open standaarden gemakkelijk tussen gebruikers en verschillende software pakketten worden uitgewisseld.

Koppeling met GIS

Automa­tische identi­ficatie

Met behulp van GIS (Geografische Informatie Systemen) kan de meerwaarde van met name orthofoto’s en hoogtemodellen verder worden verhoogd. Niet in de laatste plaats omdat er per pixel van hooguit enkele centimeters bijzonder veel (extra) informatie is opgeslagen. Zo hebben wij al een algoritme ontwikkeld om gaten in een steenbekleding op een waterkering te identificeren en om te zetten naar een bedekkingsgraad. Ook het automatisch identificeren van lijnobjecten zoals wegbelijning behoort tot de mogelijkheden.

Wij geven u overzicht

Maak kennis met de ONGEKENDE mogelijkheden

onze diensten