0657398890 info@geozicht.nl

Verrijkte informatie door slimme algoritmes

GIS & BIM met drone data

drone mapping voor gis analyses en bim modellering

Van data naar informatie

Met drones is het mogelijk om ontzettend veel én diverse geodata producten te verkrijgen, van 2D orthofoto’s en hoogtemodellen tot 3D puntenwolken. Bij GeoZICHT doen wij er alles aan om deze producten maximaal te benutten door hier met behulp van slimme algoritmes en nabewerking nóg meer informatie uit te halen. Eenmalig ingewonnen drone gegevens zijn zo meervoudig bruikbaar voor uiteenlopende vraagstukken zoals GIS en BIM.

Koppeling tussen drones met BIM

VOOR UITWISSE­LING VAN INFORMATIE

GeoZICHT is expert in het inwinnen van 3D puntenwolken van objecten zoals bruggen, gebouwen en installaties. Hiervoor gebruiken wij een combinatie van 3D Drone Mapping, fotogrammetrie én LiDAR. Deze puntenwolken kunnen wij middels modelleren uitwerken naar een compleet BIM of Bouwwerk Informatie Model. Afhankelijk van de brondata en klantwensen werken wij de constructie uit op een bepaald Level Of Detail (LOD) met een koppeling naar objectgeoriënteerde informatie. Het uiteindelijke BIM-model kan op basis van open standaarden gemakkelijk tussen gebruikers en verschillende software pakketten worden uitgewisseld.

Koppeling tussen drones en GIS

Automa­tische identi­ficatie

Met behulp van GIS (Geografische Informatie Systemen) kan de meerwaarde van met name orthofoto’s en hoogtemodellen verder worden verhoogd. Niet in de laatste plaats omdat er per pixel van hooguit enkele centimeters bijzonder veel (extra) informatie is opgeslagen. Zo hebben wij al een algoritme ontwikkeld om gaten in een steenbekleding op een waterkering te identificeren en om te zetten naar een bedekkingsgraad. Ook het automatisch identificeren van lijnobjecten zoals wegbelijning behoort tot de mogelijkheden.

WIJ GEVEN U OVERZICHT

Maak kennis met de ONGEKENDE mogelijkheden

onze diensten

drone 3d digital twin
drone inspectie dienst
drone puntenwolken dienst
drone LiDAR dienst
Drone hoogtemodellen diensten
Drone Orthofoto diensten
Drone BIM GIS GEO diensten
Drone volumemeting diensten
Drone Warmtebeeld Thermografie diensten
Drone Foto Video diensten
Drone 360 Panorama diensten
×

Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies kunnen gebruikt worden voor het bijhouden van statistieken, het optimaliseren van de website, integratie van social media en voor marketingdoeleinden.

cookies aanpassen
alle cookies accepteren

Lees meer over cookies in onze privacyverklaring.

×
deze cookies accepteren