0657398890 info@geozicht.nl

drone mapping voor zeer gedetailleerde 3D pointclouds

Punten­wolken

3D weergave

Op basis van miljoenen punten

Drone mapping is uitermate geschikt om van elk gewenst terrein of object duizenden hoge resolutie fotobeelden in te winnen. Het uit verschillende hoeken ingewonnen 2D beeldmateriaal rekenen onze specialisten met behulp van speciale software en fotogrammetrische principes zeer precies aan elkaar tot een 3D weergave. Het resultaat is een puntenwolk of pointcloud van het terrein of object; een 3D weergave op basis van (tientallen) miljoenen punten.

Zeer gedetailleerd

Met de 3D positie van ieder punt

Een puntenwolk is zeer fijnmazig en kan vele duizenden punten per vierkante meter bevatten met een moge mate van detail. Van elk afzonderlijk punt is de driedimensionale positie (XYZ) bekend. Omdat de puntenwolk wordt gereconstrueerd op basis van foto’s kan elk punt worden ingekleurd tot een indrukwekkend visueel geheel. Naast visualisatie toepassingen bieden 3D puntenwolken ook bijzonder veel mogelijkheden voor meetkundige vraagstukken en analyses.

Voor meten in 3D

Laadbaar in GIS – CAD omgeving

Puntenwolken kunnen direct worden ingeladen in verschillende GIS en CAD omgevingen. Dat maakt de puntenwolken geschikt voor het meten in 3D, het uitvoeren van classificaties of het vergelijken van verschillende puntenwolken. Daarnaast is het mogelijk om een puntenwolk om te zetten naar profiel- en hoogtelijnen of een vectorbestand met vlakken (mesh) of hoogtegrid (DEM) op basis van triangulatie. Omzetting naar gevectoriseerde BIM-modellen is ook mogelijk.

Wij geven u overzicht

Maak kennis met de ONGEKENDE mogelijkheden

onze diensten

drone 3d digital twin
drone inspectie dienst
drone puntenwolken dienst
drone LiDAR dienst
Drone hoogtemodellen diensten
Drone Orthofoto diensten
Drone BIM GIS GEO diensten
Drone volumemeting diensten
Drone Warmtebeeld Thermografie diensten
Drone Foto Video diensten
Drone 360 Panorama diensten