0657398890 info@geozicht.nl

pROVINCIE ZUID-HOLLAND & PRORAIL

SCAN-TO-3D-BIM REGIONALE BRUGGEN

BIM – BOUWWERK INFORMATIE MODEL

3d bim modellen van elke brug

In opdracht van diverse ingenieursbureaus heeft GeoZICHT ruim 10 verschillende bruggen van de Provincie Zuid-Holland en ProRail middels 3D drone mapping minutieus in kaart gebracht én uitgewerkt tot zeer complete en verfijnde 3D BIM modellen. Naast het exterieur van de brug werden ook de brugkelders en omliggende vaarwegen nauwgezet vastgelegd ten behoeve van een actuele en nauwkeurige weergave van de situatie ter plaatse.

accurate en gedetailleerde 3d puntenwolken

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland en ProRail heeft GeoZICHT ruim tien regionale bruggen nauwgezet in kaart gebracht, van groot tot klein en van ophaal- tot draaibrug. Op basis van de tienduizenden hoge resolutie foto’s en grondslag in het terrein is elke brug middels fotogrammetrie uitgewerkt tot een gedetailleerde en maatvaste 3D puntenwolk. Voor het inmeten van de brugkelders en machines daarin werd gebruik gemaakt van statische laserscanning. Ten behoeve van een zo compleet mogelijk beeld van zowel de brug als de omgeving werd elke brug in gesloten én open toestand vastgelegd. Ook de vaarwegen, remmingwerken, afmeerpalen en oevers aan weerszijde van de bruggen werden opgenomen.

VAN 3D PUNTENWOLK NAAR COMPLEET BIM-MODEL

De puntenwolken vormden de basis voor een 3D BIM-model (LOD200) van elke brug ter ondersteuning van de beheerders in hun taken van deze kunstwerken. De toegevoegde waarde van de BIM modellen is bijzonder gevarieerd en biedt de assetbeheerder, onder andere, mogelijkheden voor het analyseren en optimaliseren van de positie van CCTV-camera’s, maar ook in het kader van machineveiligheid- bereikbaarheid- en onderhoud gerelateerde vraagstukken. Daarnaast vormen de modellen een waardevolle basis voor toekomstig (her)ontwerp en als eenduidig communicatiemiddel richting (onder)aannemers. Tot slot kunnen er, in aanvulling op de geometrische informatie, ook administratie gegevens worden gekoppeld aan de verschillende brugonderdelen in het model.

Bekijk de video

Bekijk hieronder een IMPRESSIE VAN DE DIVERSE 3D PUNTENWOLKEN EN BIM-MODELLEN

Wij geven u overzicht