0657398890 info@geozicht.nl

Van elk afzonderlijk punt is de driedimensionale positie (XYZ) bekend

Punten­wolken

3D weergave

Op basis van miljoenen punten

Drones maken het mogelijk om elk gewenst terrein of object met foto’s vast te leggen, vanuit verschillende hoeken en via honderden foto’s. Deze 2D foto’s rekenen wij met behulp van speciale software en fotogrammetrische principes zeer precies aan elkaar. Het resultaat is een puntenwolk of pointcloud van het terrein of object; een 3D weergave op basis van (tientallen) miljoenen punten.

Zeer gedetailleerd

Met de driedimen­sionale positie van ieder punt

Een puntenwolk is zeer fijnmazig en kan vele duizenden punten per vierkante meter bevatten met een moge mate van detail. Van elk afzonderlijk punt is de driedimensionale positie (XYZ) bekend. Omdat de puntenwolk wordt gereconstrueerd op basis van foto’s kan elk punt worden ingekleurd tot een indrukwekkend visueel geheel.

Voor meten in 3D

Laadbaar in GIS – CAD omgeving

Puntenwolken kunnen direct worden ingeladen in verschillende GIS en CAD omgevingen. Dat maakt de puntenwolken geschikt voor het meten in 3D, het uitvoeren van classificaties of het vergelijken van verschillende puntenwolken. Daarnaast is het mogelijk om een puntenwolk om te zetten naar profiel- en hoogtelijnen of een vlakdekkend vectorbestand met vlakken (mesh) of hoogtegrid (DEM) op basis van triangulatie. Omzetten naar gevectoriseerde BIM-modellen is ook mogelijk.

Wij geven u overzicht

Maak kennis met de ONGEKENDE mogelijkheden

onze diensten