0657398890 info@geozicht.nl

nauwkeurig landmeten met 2D drone mapping

ORTHOFOTO

orthofoto: Gedetailleerd, actueel én nauwkeurig

terreinen accuraat inmeten

Het inwinnen van een orthofoto via drone fotogrammetrie is bij uitstek geschikt voor het gedetailleerd én nauwkeurig in kaart brengen van terreinen. Voorafgaand aan de meting plaatsen wij referentiepunten in het terrein welke onze landmeters met behulp van RTK-GNSS apparatuur inmeten. Hiermee kunnen wij de orthofoto zeer nauwkeurig op coördinaten plaatsen. De orthofoto is direct te gebruiken in uw GIS en CAD software voor analyses of het herleiden van 2D maten als lengtes en oppervlaktes. Onze specialisten hebben een gedegen landmeetkundige achtergrond waardoor het gehele proces van inwinning tot dataverwerking en oplevering van hoogwaardige eindproducten geborgd is.

maatvast en uitermate accuraat

2d orthofoto voor gebruik in gis & cad

Orthofoto’s worden geconstrueerd op basis van (tien)duizenden overlappende fotobeelden. Onze specialisten verwerken deze met behulp van fotogrammetrie tot een gedetailleerde en meetkundig correcte luchtfoto of orthofotomozaïek. Op basis van de gewenste nauwkeurigheid plaatsen wij allereerst tientallen referentiepunten in het veld. Deze meten wij vervolgens in met geavanceerde landmeetkundige (RTK-GNSS) apparatuur. Hiermee plaatsen wij de orthofoto tot op enkele centimeters nauwkeurig zodat de locatie van elke pixel zeer exact bekend is. De orthofoto kan vervolgens direct ingeladen worden in GIS en CAD software voor allerlei geografische of topografische vraagstukken en visualisatie doeleinden.

een orthofoto met ongekend veel detail

meer details dan in satellietbeelden

Een orthofoto is maatvast en kent overal dezelfde schaal. Hierdoor kunnen afstanden en oppervlaktes worden opgemeten. Dit maakt orthofoto’s zeer geschikt als digitale onderlegger voor tekeningen en ontwerpen. Ook kunnen orthofoto’s van verschillende momenten worden vergeleken voor projectmonitoring en mutatie detectie doeleinden. Dankzij de geringe vlieghoogte en onze hoge resolutie camera’s winnen wij zeer gedetailleerde orthofoto’s (<1cm/pixel). Dankzij drone mapping worden zo zelfs de kleinste details in het terrein zichtbaar.

Wij geven u overzicht

Maak kennis met de ONGEKENDE mogelijkheden

onze diensten

drone 3d digital twin
drone inspectie dienst
drone puntenwolken dienst
drone LiDAR dienst
Drone hoogtemodellen diensten
Drone Orthofoto diensten
Drone BIM GIS GEO diensten
Drone volumemeting diensten
Drone Warmtebeeld Thermografie diensten
Drone Foto Video diensten
Drone 360 Panorama diensten