0657398890 info@geozicht.nl

Waterschap Rivierenland

Moni­toring renovatie RWZI

Direct zicht op terreinveranderingen

INZICHT DOOR OVERZICHT

De rioolwater­zuiverings­installatie (RWZI) Sleeuwijk van Waterschap Rivierenland wordt gerenoveerd en uitgebreid zodat het regionale afvalwater centraal en efficiënter kan worden gezuiverd. Vanaf 2020 biedt het terrein plaats aan een energiefabriek voor de omzet van afvalwater naar biogas. Het waterschap vroeg ons het RWZI terrein in kaart te brengen met een drone.

Eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik

Eerst hebben wij het terrein voor de start van de renovatie driedimensionaal in kaart gebracht. Ook tijdens het renovatietraject vliegen we het terrein herhaaldelijk in om de projectvorderingen en veranderingen in het terrein te monitoren. Diverse meetmomenten kunnen makkelijk 1 op 1 met elkaar worden vergeleken omdat de eindproducten met behulp van paspunten in het veld aan elkaar zijn gerekend en zowel in absolute als relatieve zin zeer nauwkeurig zijn gepositioneerd. Grondstromen en terreinverandering kunnen zo in één opzicht in beeld worden gebracht.

klik voor een vergroting op de foto.

Projectmonitoring uit de lucht

Op basis van bijna 800 foto’s en fotogrammetrie hebben we een zeer gedetailleerde orthofoto samengesteld met een resolutie van maar liefst 1cm. Hierdoor zijn zelfs de kleinste details, zoals de staven van het gewapende beton, te identificeren. Daarnaast leverden we een zeer dichte puntenwolk en een digitaal hoogtemodel op waarmee onder andere de op het terrein voorradige grondstoffen nauwkeurig kunnen worden bepaald. De horizontale en verticale nauwkeurigheid van de eindproducten is onafhankelijk vastgesteld op respectievelijk 21mm en 16mm.

Bekijk de video

Bekijk hieronder de compilatievideo bij aanvang van de werkzaamheden

Wij geven u overzicht