0657398890 info@geozicht.nl

Movares

Nulmeting project­gebied Amsterdam Westhaven

Nulmeting goederenspoor emplacement

Haar­scherp in beeld

Het goederenspoor emplacement in het Westelijk Havengebied in Amsterdam gaat de komende jaren flink op de schop. Het aantal sporen, gelegen tussen de Nieuwe Hemweg en de Westhavenweg, zal ongeveer verdubbelen en het aantal treinbewegingen zal fors toenemen. GeoZICHT maakte een nulmeting en bracht voor aanvang van de werkzaamheden het terrein in opdracht van Movares haarscherp in beeld met een drone.

Elk detail haarscherp in beeld

Vanaf 45 meter hoogte legden we het complete projectgebied (35 hectare) haarscherp vast aan de hand van ruim 2.300 foto’s. Met behulp van speciale software zijn deze omgezet naar een orthofoto met een resolutie van 1cm en een gedetailleerde 3D puntenwolk en hoogtemodel (DSM / DTM).

Door de eindproducten op basis van tientallen paspunten nauwkeurig in te passen op het Rijksdriehoek (RD) stelsel kunnen deze 1-op-1 worden vergeleken met ontwerptekeningen en bestaande geografische data. Door de hoge nauwkeurigheid kunnen ook volumes en grondstromen met een zeer hoge betrouwbaarheid berekend worden.

Eenmalig inwinnen, meervoudig en herhaaldelijk gebruik

Door het gebied al in de beginfase gedetailleerd vast te leggen wordt veel waardevolle informatie over het terrein verkregen. Deze informatie versnelt de besluitvorming en helpt om eventuele risico’s tijdig in te schatten.

Door de bron-informatie breed beschikbaar te maken, kan deze herhaaldelijk, voor diverse doeleinden en zodoende efficiënter worden (her)gebruikt. Zo wordt ook verzekerd dat alle betrokkenen dezelfde gegevens gebruiken en dat de objectiviteit wordt verhoogd.

Door het project tussentijds in kaart te blijven brengen, kunnen zowel de projectvoorderingen als veranderingen in het terrein eenduidig worden gemonitord. Ook kunnen onterechte claims van toegebrachte schades op deze wijze aantoonbaar worden weerlegd.

Bekijk de video

Bekijk hieronder een animatie van de 3D puntenwolk van het projectgebied

Wij geven u overzicht

ONZE PROJECTEN

3D drone-inspectie RWS bruggen Zeeland

3D drone-inspectie RWS bruggen Zeeland

3D LiDAR bomenscan Nieuwerkerk a/d IJssel

3D LiDAR bomenscan Nieuwerkerk a/d IJssel

Fotorealistische 3D inmeting kademuur Maassluis

Fotorealistische 3D inmeting kademuur Maassluis

Visuele inspectie spoorbruggen Zuid-Holland

Visuele inspectie spoorbruggen Zuid-Holland

Driemaandelijkse volumemeting SBV Vlissingen

Driemaandelijkse volumemeting SBV Vlissingen

Drone survey stortsteendam Texel

Drone survey stortsteendam Texel

Thermografische gebouwinspectie Royal Kaak

Thermografische gebouwinspectie Royal Kaak

Drone revisiemeting natuurgebied Bergeijk

Drone revisiemeting natuurgebied Bergeijk

3D nulmeting bedrijventerrein Woerden

3D nulmeting bedrijventerrein Woerden

Gedetailleerde 3D kademeting Bergen op Zoom

Gedetailleerde 3D kademeting Bergen op Zoom

3D drone mapping woonwijk Barneveld

3D drone mapping woonwijk Barneveld

Visuele drone inspectie Muiderbrug in 3D

Visuele drone inspectie Muiderbrug in 3D

Virtuele Rondleiding 360-graden Panorama’s

Virtuele Rondleiding 360-graden Panorama’s

3D nulmeting nieuwe fietsbrug Smalle Beek

3D nulmeting nieuwe fietsbrug Smalle Beek

3D Laserscanning spoorwegovergangen

3D Laserscanning spoorwegovergangen

Indoor volumemeting met Drone-LiDAR

Indoor volumemeting met Drone-LiDAR

Geactualiseerd DTB bestand Sluis Eefde

Geactualiseerd DTB bestand Sluis Eefde

Scan to 3D BIM regionale bruggen

Scan to 3D BIM regionale bruggen

3D inspectie grote bruggen Rijkswaterstaat

3D inspectie grote bruggen Rijkswaterstaat

3D Laserscanning van stedelijk groen

3D Laserscanning van stedelijk groen

Inspectie ventilatietorens Velsertunnel

Inspectie ventilatietorens Velsertunnel

3D terreinmeting Nieuwe Driemanspolder

3D terreinmeting Nieuwe Driemanspolder

Thermografische inspectie dakisolatie

Thermografische inspectie dakisolatie

3D inspectie spoorbruggen ProRail

3D inspectie spoorbruggen ProRail

Inspectie 100+ kunstwerken Overijssel

Inspectie 100+ kunstwerken Overijssel

Thermografische inspectie zonneparken

Thermografische inspectie zonneparken

3D reconstructie kademuur Maassluis

3D reconstructie kademuur Maassluis

Nulmeting projectlocatie Westhaven

Nulmeting projectlocatie Westhaven

Monitoring renovatie RWZI

Monitoring renovatie RWZI

Volumemeting gronddepot

Volumemeting gronddepot

Digitale plattegrond festivalterrein

Digitale plattegrond festivalterrein

Pilot spoormeting Uithoflijn

Pilot spoormeting Uithoflijn

BGT kartering N207 Alphen a/d Rijn

BGT kartering N207 Alphen a/d Rijn

Werkzaamheden HPV Windpark

Werkzaamheden HPV Windpark

Interactieve 360-graden luchtpanorama

Interactieve 360-graden luchtpanorama

Classificatie bedekking basaltbekleding

Classificatie bedekking basaltbekleding

Adviseur implementatie drones

Adviseur implementatie drones

Overzichtsbeelden plangebied Waalfront

Overzichtsbeelden plangebied Waalfront

BGT karteringen Gemeente Huizen

BGT karteringen Gemeente Huizen

Werkzaamheden BAM Infra Windpark

Werkzaamheden BAM Infra Windpark

Terreinmeting Alikruiktocht

Terreinmeting Alikruiktocht

×

Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies kunnen gebruikt worden voor het bijhouden van statistieken, het optimaliseren van de website, integratie van social media en voor marketingdoeleinden.

cookies aanpassen
alle cookies accepteren

Lees meer over cookies in onze privacyverklaring.

×
deze cookies accepteren