0657398890 info@geozicht.nl

Movares

Nulmeting project­gebied Amsterdam Westhaven

Nulmeting goederenspoor emplacement

Haar­scherp in beeld

Het goederenspoor emplacement in het Westelijk Havengebied in Amsterdam gaat de komende jaren flink op de schop. Het aantal sporen, gelegen tussen de Nieuwe Hemweg en de Westhavenweg, zal ongeveer verdubbelen en het aantal treinbewegingen zal fors toenemen. GeoZICHT maakte een nulmeting en bracht voor aanvang van de werkzaamheden het terrein in opdracht van Movares haarscherp in beeld met een drone.

Elk detail haarscherp in beeld

Vanaf 45 meter hoogte legden we het complete projectgebied (35 hectare) haarscherp vast aan de hand van ruim 2.300 foto’s. Met behulp van speciale software zijn deze omgezet naar een orthofoto met een resolutie van 1cm en een gedetailleerde 3D puntenwolk en hoogtemodel (DSM / DTM).

Door de eindproducten op basis van tientallen paspunten nauwkeurig in te passen op het Rijksdriehoek (RD) stelsel kunnen deze 1-op-1 worden vergeleken met ontwerptekeningen en bestaande geografische data. Door de hoge nauwkeurigheid kunnen ook volumes en grondstromen met een zeer hoge betrouwbaarheid berekend worden.

Eenmalig inwinnen, meervoudig en herhaaldelijk gebruik

Door het gebied al in de beginfase gedetailleerd vast te leggen wordt veel waardevolle informatie over het terrein verkregen. Deze informatie versnelt de besluitvorming en helpt om eventuele risico’s tijdig in te schatten.

Door de bron-informatie breed beschikbaar te maken, kan deze herhaaldelijk, voor diverse doeleinden en zodoende efficiënter worden (her)gebruikt. Zo wordt ook verzekerd dat alle betrokkenen dezelfde gegevens gebruiken en dat de objectiviteit wordt verhoogd.

Door het project tussentijds in kaart te blijven brengen, kunnen zowel de projectvoorderingen als veranderingen in het terrein eenduidig worden gemonitord. Ook kunnen onterechte claims van toegebrachte schades op deze wijze aantoonbaar worden weerlegd.

Bekijk de video

Bekijk hieronder een animatie van de 3D puntenwolk van het projectgebied

Wij geven u overzicht