0657398890 info@geozicht.nl

qualitas group

indoor volumemeting met drone-lidar

drone-lidar: game changer voor indoor volumemetingen

veilig, efficiënt en nauwkeurig

Het inmeten van overdekte voorraden grondstoffen is een complexe en tijdrovende uitdaging die niet geheel zonder risico is voor de uitvoerende landmeter(s). Omdat niet alle delen even goed of veilig bereikbaar zijn gaan metingen vaak gepaard met aannames. Hierdoor laat de nauwkeurigheid van de meting soms te wensen over. Met behulp van het unieke drone-LiDAR systeem van GeoZICHT behoren deze uitdagingen nu tot het verleden. In opdracht van de Qualitas Group hebben wij deze zeer vernieuwende methodiek van drone mapping in de praktijk toegepast.

Uniek en innovatief

Het uitvoeren van volumemetingen in de buitenlucht met drones is al lange tijd gemeengoed. Het inmeten van overdekte depots is echter altijd een uitdaging gebleken. Enerzijds omdat drones voor plaatsbepaling vaak afhankelijk zijn van een GPS signaal en vrij zicht op de lucht boven zich. Anderzijds omdat de lagere hoeveelheid licht ertoe leidt dat fotogrammetrie, waarbij 2D fotobeelden worden verwerkt tot 3D gegevens, bij indoor gebruik niet (goed) mogelijk is. Door ons unieke Drone LiDAR systeem is GeoZICHT als één van de eerste drone-operators in Nederland in staat om indoor volumemetingen te doen.

3d laserscanning met drones

Onze vliegende 3D laserscanner stelt ons in staat om een binnenopslag relatief snel, nauwkeurig en bovenal veilig in kaart te brengen. Omdat de LiDAR gelijktijdig dienst doet als obstakeldetectiesysteem kunnen wij de laserscanner zelfs door hele nauwe ruimtes en strak langs muren en plafonds sturen. Zonder dat onze landmeter depots hoeft te beklimmen wordt elke oneffenheid nauwgezet opgemeten en vastgelegd in een zeer verfijnde 3D puntenwolk. Tot slot wordt voor elk depot het volume (in m3) berekend en gerapporteerd aan de opdrachtgever. 

Bekijk de video

Wij geven u overzicht