0657398890 info@geozicht.nl

gemeente barneveld

3d meting & visualisatie project bronveld

bestaande situatie haarfijn in kaart én beeld

3d visualisatie voor burgerparticipatie

Begin 2023 wordt er in de Barneveldse wijk Oldenbarneveld gestart met de bouw van een nieuw ontmoetingscentrum. In dat kader is de Gemeente Barneveld onlangs gestart met een eerste schetsontwerp. In opdracht van de gemeente verzorgde GeoZICHT een gedetailleerde en accurate nulmeting van de bestaande situatie inclusief een 3D visualisatie. 

pilot: inwinnen en gebruiken van puntenwolken

De ingewonnen gegevens maakten onderdeel uit van een pilot. De gemeente wil zo kennis en ervaring opdoen met het inwinnen, gebruiken en verspreiden van 3D puntenwolk data binnen projecten. Bijvoorbeeld als digitale onderlegger voor inschrijvende architecten of voor (GIS) analyses met betrekking tot ruimtebeslag, maatvoering en hoeveelheidsbepalingen. Ook wil de gemeente hiermee verkennen welke meerwaarde 3D visualisaties kunnen bieden voor burgerparticipatie en het informeren van stakeholders zoals omwonenden.

Eenmalig inwinnen – meervoudig gebruik

Op basis van duizenden hoge resolutie fotobeelden en LiDAR scans zijn diverse eindproducten gegenereerd, waaronder een orthofotomozaïek, terreinhoogtemodel, puntenwolk én een fotorealistische 3D mesh-model. Deze producten dienen als waardevolle input voor uiteenlopende projectfases. Zo worden gegevens enerzijds ingezet voor driedimensionale inpassing van ontwerpen. Er zijn daarnaast ook kansen in het kader van participatie en gebiedsregie. Bijvoorbeeld door het combineren van de 3D mesh en BIM-modellen van verschillende ontwerpvarianten voor visualisaties. Deze samenkomst van allerhande 3D gegevens biedt veel meerwaarde in de communicatie met burgers en andere stakeholders, zowel in de voorbereiding áls tijdens de uitvoering van het project.

Wij geven u overzicht

ONZE PROJECTEN

3D drone-inspectie RWS bruggen Zeeland

3D drone-inspectie RWS bruggen Zeeland

3D LiDAR bomenscan Nieuwerkerk a/d IJssel

3D LiDAR bomenscan Nieuwerkerk a/d IJssel

Fotorealistische 3D inmeting kademuur Maassluis

Fotorealistische 3D inmeting kademuur Maassluis

Visuele inspectie spoorbruggen Zuid-Holland

Visuele inspectie spoorbruggen Zuid-Holland

Driemaandelijkse volumemeting SBV Vlissingen

Driemaandelijkse volumemeting SBV Vlissingen

Drone survey stortsteendam Texel

Drone survey stortsteendam Texel

Thermografische gebouwinspectie Royal Kaak

Thermografische gebouwinspectie Royal Kaak

Drone revisiemeting natuurgebied Bergeijk

Drone revisiemeting natuurgebied Bergeijk

3D nulmeting bedrijventerrein Woerden

3D nulmeting bedrijventerrein Woerden

Gedetailleerde 3D kademeting Bergen op Zoom

Gedetailleerde 3D kademeting Bergen op Zoom

3D drone mapping woonwijk Barneveld

3D drone mapping woonwijk Barneveld

Visuele drone inspectie Muiderbrug in 3D

Visuele drone inspectie Muiderbrug in 3D

Virtuele Rondleiding 360-graden Panorama’s

Virtuele Rondleiding 360-graden Panorama’s

3D nulmeting nieuwe fietsbrug Smalle Beek

3D nulmeting nieuwe fietsbrug Smalle Beek

3D Laserscanning spoorwegovergangen

3D Laserscanning spoorwegovergangen

Indoor volumemeting met Drone-LiDAR

Indoor volumemeting met Drone-LiDAR

Geactualiseerd DTB bestand Sluis Eefde

Geactualiseerd DTB bestand Sluis Eefde

Scan to 3D BIM regionale bruggen

Scan to 3D BIM regionale bruggen

3D inspectie grote bruggen Rijkswaterstaat

3D inspectie grote bruggen Rijkswaterstaat

3D Laserscanning van stedelijk groen

3D Laserscanning van stedelijk groen

Inspectie ventilatietorens Velsertunnel

Inspectie ventilatietorens Velsertunnel

3D terreinmeting Nieuwe Driemanspolder

3D terreinmeting Nieuwe Driemanspolder

Thermografische inspectie dakisolatie

Thermografische inspectie dakisolatie

3D inspectie spoorbruggen ProRail

3D inspectie spoorbruggen ProRail

Inspectie 100+ kunstwerken Overijssel

Inspectie 100+ kunstwerken Overijssel

Thermografische inspectie zonneparken

Thermografische inspectie zonneparken

3D reconstructie kademuur Maassluis

3D reconstructie kademuur Maassluis

Nulmeting projectlocatie Westhaven

Nulmeting projectlocatie Westhaven

Monitoring renovatie RWZI

Monitoring renovatie RWZI

Volumemeting gronddepot

Volumemeting gronddepot

Digitale plattegrond festivalterrein

Digitale plattegrond festivalterrein

Pilot spoormeting Uithoflijn

Pilot spoormeting Uithoflijn

BGT kartering N207 Alphen a/d Rijn

BGT kartering N207 Alphen a/d Rijn

Werkzaamheden HPV Windpark

Werkzaamheden HPV Windpark

Interactieve 360-graden luchtpanorama

Interactieve 360-graden luchtpanorama

Classificatie bedekking basaltbekleding

Classificatie bedekking basaltbekleding

Adviseur implementatie drones

Adviseur implementatie drones

Overzichtsbeelden plangebied Waalfront

Overzichtsbeelden plangebied Waalfront

BGT karteringen Gemeente Huizen

BGT karteringen Gemeente Huizen

Werkzaamheden BAM Infra Windpark

Werkzaamheden BAM Infra Windpark

Terreinmeting Alikruiktocht

Terreinmeting Alikruiktocht

×

Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies kunnen gebruikt worden voor het bijhouden van statistieken, het optimaliseren van de website, integratie van social media en voor marketingdoeleinden.

cookies aanpassen
alle cookies accepteren

Lees meer over cookies in onze privacyverklaring.

×
deze cookies accepteren