0657398890 info@geozicht.nl

gemeente barneveld

3d meting & visualisatie project bronveld

bestaande situatie haarfijn in kaart én beeld

3d visualisatie voor burgerparticipatie

Begin 2023 wordt er in de Barneveldse wijk Oldenbarneveld gestart met de bouw van een nieuw ontmoetingscentrum. In dat kader is de Gemeente Barneveld onlangs gestart met een eerste schetsontwerp. In opdracht van de gemeente verzorgde GeoZICHT een gedetailleerde en accurate nulmeting van de bestaande situatie inclusief een 3D visualisatie. 

pilot: inwinnen en gebruiken van puntenwolken

De ingewonnen gegevens maakten onderdeel uit van een pilot. De gemeente wil zo kennis en ervaring opdoen met het inwinnen, gebruiken en verspreiden van 3D puntenwolk data binnen projecten. Bijvoorbeeld als digitale onderlegger voor inschrijvende architecten of voor (GIS) analyses met betrekking tot ruimtebeslag, maatvoering en hoeveelheidsbepalingen. Ook wil de gemeente hiermee verkennen welke meerwaarde 3D visualisaties kunnen bieden voor burgerparticipatie en het informeren van stakeholders zoals omwonenden.

Eenmalig inwinnen – meervoudig gebruik

Op basis van duizenden hoge resolutie fotobeelden en LiDAR scans zijn diverse eindproducten gegenereerd, waaronder een orthofotomozaïek, terreinhoogtemodel, puntenwolk én een fotorealistische 3D mesh-model. Deze producten dienen als waardevolle input voor uiteenlopende projectfases. Zo worden gegevens enerzijds ingezet voor driedimensionale inpassing van ontwerpen. Er zijn daarnaast ook kansen in het kader van participatie en gebiedsregie. Bijvoorbeeld door het combineren van de 3D mesh en BIM-modellen van verschillende ontwerpvarianten voor visualisaties. Deze samenkomst van allerhande 3D gegevens biedt veel meerwaarde in de communicatie met burgers en andere stakeholders, zowel in de voorbereiding áls tijdens de uitvoering van het project.

Wij geven u overzicht