0657398890 info@geozicht.nl

Een breed scala aan diensten met behulp van drones

VAN 3D GEODATA TOT INSPECTIES EN (360o) LUCHT­FOTOGRAFIE

Onze wereld in vogelvlucht

Over GeoZICHT

GeoZICHT is gespecialiseerd in een breed scala aan diensten met behulp van drones. Met onze drones brengen wij zelfs de meest moeilijke bereikbare locaties gedetailleerd en nauwkeurig in beeld. Onze expertise loopt uiteen van hoogwaardige 3D geodata en 360-graden luchtfotografie tot de inspectie van industriële assets en civiele infrastructuur. GeoZICHT beschikt over een volledige ROC vergunning inclusief enkele bijzondere ontheffingen.

Ons team bestaat uit diverse specialisten met brede inhoudelijke kennis over beeld- en dataverwerking en met betrekking tot geografische en geodetische vraagstukken in het bijzonder. In combinatie met onze jarenlange ervaring en expertise maken wij het verschil voor onze opdrachtgevers. Door klantwensen op een creatieve en innovatieve wijze te vertalen naar hoogwaardige en op maat gemaakte producten.

Met onze geavanceerde drones en sensoren kunnen wij diverse data en beelden inwinnen, óók op moeilijk bereikbare locaties. Via specialistische software worden de ingewonnen gegevens snel omgezet naar voor u bruikbare (informatie-) producten. Dankzij de nauwe samenwerking en interne synergie met Richtlijn Geodesie is de geodetische kwaliteit van onze processen en eindproducten gewaarborgd.

Meer mogelijkheden met volledig ROC

Het RPAS Ope­rator Certi­ficate

Het vliegen met drones voor professionele doeleinden is onderhevig aan wet- en regelgeving. GeoZICHT beschikt als één van de weinige Nederlandse partijen over een volledig RPAS Operator Certificate (ROC 60/2018), formeel toegekend door de Inspectie Leefomgeving & Transport.

klik voor een vergroting op de foto.

Op basis van ons ROC mogen wij met zwaardere drones verder en hoger vliegen dan mogelijk is op basis van het zogenaamde ROC-Light. GeoZICHT beschikt tevens over de volgende bijzondere ontheffingen waardoor wij in staat zijn om zeer diverse en complexe operaties uit te voeren in het overgrote deel van het Nederlandse luchtruim (zie kaart):

  • Vliegen in civiel én militair gecontroleerd (CTR) luchtruim zoals bij Schiphol, Rotterdam, etc.;
  • Vliegen binnen 25 meter afstand van objecten en kunstwerken;
  • Inspecties van objecten gelegen in de bebouwde kom;
  • Vliegen binnen 25 meter afstand van betrokken voertuigen en vaartuigen;
  • Vliegen binnen 25 meter afstand en boven spoorlijnen;
  • Vliegen binnen 25 meter afstand van auto(snel)wegen;
  • Vliegen boven wegen met een max. snelheid <80km/u

GeoZICHT maakt uitsluitend gebruik van (RPA-L) gecertificeerde piloten en officieel luchtwaardig bevonden drones op basis van een uitgebreide technische keuring. Elke vlucht wordt voorafgegaan door een gedegen vluchtvoorbereiding en uitgevoerd volgens de procedures uit ons Operationeel Handboek. Daarnaast is GeoZICHT verzekerd tegen burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor letsel en andere schade toegebracht aan derden.

Verder ontwikkelen van de Nederlandse dronesector

Dutch Certified RPAS Opera­tors

Als ROC-houder mogen wij onszelf trots lid noemen van DCRO (Dutch Certified RPAS Operators); dé branchevereniging voor volledig gecertificeerde operators in de onbemande luchtvaartindustrie. Als spreekbuis van de sector voert DCRO regelmatig overleg met Nederlandse overheden met het doel om de operationele mogelijkheden voor operators én opdrachtgevers verder te verruimen, met uiteraard altijd aandacht voor het in acht nemen van de veiligheidsaspecten.

Als lid van DCRO levert GeoZICHT een actieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de Nederlandse dronesector.

Wij geven u overzicht