0657398890 info@geozicht.nl

risicovolle of onbereikbare locaties in beeld

Inspecties

Veilig, voordelig en effectief

Voor industrie en infra­werken

Inspecties zijn cruciaal voor het tijdig ontdekken van gebreken en het uitvoeren van onderhoud aan industriële en infrastructurele assets zoals windturbines, hoogspanningsmasten, bruggen, treinportalen en fakkelinstallaties. Veel locaties zijn echter lastig of niet bereikbaar en vaak niet zonder gevaar voor bemande inspectieteams. Daarnaast zijn inspecties vaak tijdrovend met overlast voor derden door langdurige (weg)afzettingen en kostbare downtime van installaties tot gevolg. Drones maken veiliger, efficiënter, effectiever en voordeliger inspecteren mogelijk.

Haarscherpe details

Van risicovolle of onbereik­bare plaatsen

Drones benaderen de objecten van dichtbij. Onze geavanceerde sensoren leggen zo alle belangrijke details haarscherp vast, óók op grote hoogtes of onder objecten zoals bruggen. Inspecteurs op de grond kunnen live meekijken en beoordelen of bijsturen waar nodig. Zo worden risicovolle of onbereikbare locaties in beeld gebracht en gerapporteerd zonder direct gevaar voor personen. Weg- of vaarwegafzettingen zijn niet nodig of slechts voor korte duur. Alle data wordt automatisch voorzien van zogenaamde geotags zodat de exacte locatie van elk beeld na afloop makkelijk terug te vinden is.

Een efficiënte quickscan

Voor gerichte reparaties of onderhoud

Met onze inspectiedrone kan snel een eerste indruk (quickscan) van de staat van een object worden vastgesteld. Aan de hand van de beelden kunnen gericht reparaties worden uitgevoerd of worden bepaald welke schadelocaties nader onderzoek verdienen. Het ingewonnen beeldmateriaal is daarnaast geschikt als vergelijkingsmateriaal bij volgende inspectierondes.

Wij geven u overzicht

Maak kennis met de ONGEKENDE mogelijkheden

onze diensten