0657398890 info@geozicht.nl

Waterschap rivierenland

thermografische inspectie zonneparken

zonneparken in het rivierengebied

Bouwen aan een duurzame toekomst

Waterschap Rivierenland maakt veel werk van haar ambitie om volledig energieneutraal te worden. Een opgave die voortkomt uit de energie- en klimaatdoelstellingen zoals vastgelegd in het VN Klimaatakkoord van 2015. Om aan deze doelstelling te voldoen worden er op diverse locaties binnen het beheersgebied zonneparken aangelegd. Concreet streeft het waterschap ernaar om in 2030 energieneutraal te zijn en nog dit jaar 40% van de energie die voor de bedrijfsvoering nodig is duurzaam op te wekken.

duizenden panelen per uur inspecteren

Het beheer van zonneparken vraagt om regelmatig onderhoud en frequente inspecties. Conventionele inspecties vanaf de grond zijn echter arbeidsintensief en vergen veel tijd. Om te demonstreren dat het ook anders kan brachten wij twee zonneparken van WSRL vanuit de lucht in kaart met behulp van een radiometrische warmtebeeld- en kleurencamera. Dankzij deze aanpak werden in slechts enkele uren bijna 10.000 panelen haarscherp in beeld gebracht.

slim algoritme detecteert kritieke onderdelen

De beelden zijn middels fotogrammetrie vertaald naar zowel een thermische als een visuele orthofoto. Deze werden m.b.v. machine-learning en slimme algoritmes nauwgezet geanalyseerd én geinterpreteerd. Elk paneel met een vermoedelijk gebrek is uitgelicht inclusief een toelichting op het type, de ernst én de vermeende oorzaak ervan. Zowel de beelden als de inspectieresultaten zijn ontsloten via een gebruiksvriendelijke viewer waarmee de beheerder direct en doelgericht onderhoud kan plegen.

 

 

Wij geven u overzicht