0657398890 info@geozicht.nl

IV-infra

drone Inspectie ventilatietorens Velsertunnel

De velsertunnel in de stijgers

Inspectie op hoog niveau

In de afgelopen maanden heeft Rijkswaterstaat een grondige opknapbeurt laten uitvoeren aan de ventilatietorens van de Velsertunnel. I.s.m. Iv-Infra bracht GeoZICHT middels een drone inspectie de status van dit unieke Rijksmonument meermalen gedetailleerd in beeld, midden in de Schiphol CTR. De renovatie van de torens vormt het sluitstuk van een omvangrijke modernisering van het gehele tunnelcomplex dat er hierna weer tientallen jaren tegenaan kan.

Inspectie vooraf én achteraf

De werkzaamheden aan de torens was vooral gericht op de glazuurdekking van de bakstenen afwerking. Voorafgaand aan de werkzaamheden hebben wij alle aanzichten van de 35 meter hoge torens met een drone inspectie minutieus vastgelegd. Deze opnames boden de aannemer een gedetailleerde nul-opname van de constructie en van eventuele schadebeelden in het bijzonder. Na voltooiing van het werk voerden wij een uitvoerige herhalingsmeting uit om de verbeterde situatie inzichtelijk te maken.

Elk detail haarscherp in beeld

De vele honderden beelden zijn met behulp van fotogrammetrische principes omgezet tot een fotorealistisch 2D én 3D-model van elke toren. Dankzij de hoge resolutie van het beeldmateriaal konden eventuele schadebeelden op baksteen-niveau worden gedetecteerd en gekarteerd. Met behulp van een interactieve 3D-viewer waarin het 3D model fungeert als digital twin is het zelfs mogelijk om direct in het model afstanden en oppervlaktes te bepalen.

Wij geven u overzicht