0657398890 info@geozicht.nl

Waterschap Zuiderzeeland

Classi­ficatie bedekking basalt­bekleding

Inspectie waterkeringen op hoog niveau

Gedetail­leerde vast­legging met drones

Waterschappen zijn via de zorgplicht verantwoordelijk voor het regelmatig inspecteren, toetsen en onderhouden van waterkeringen. In samenwerking met experts van Waterschap Zuiderzeeland hebben wij middels een pilot onderzocht hoe drones een slimme bijdrage kunnen leveren aan dit cruciale maar tijdrovende en arbeidsintensieve proces.

Snelle, gedetailleerde en nauwkeurige informatie

Met behulp van onze drone hebben wij de IJsselmeerdijk en Zwartemeerdijk zeer gedetailleerd vastgelegd in een digitaal hoogtemodel en orthofoto. De zeer hoge grondresolutie van 1cm maakt dat afzonderlijke basaltblokken, rijsporen, waterkerende elementen, maar ook verschillende vegetatietypes, gemakkelijk te identificeren zijn.

Van data naar informatie

Vervolgens hebben wij een algoritme ontwikkeld. Om gaten in de steenbekleding automatisch uit te lichten. Hiermee is het ook mogelijk om de bedekkingsgraad conform de Digigids gemakkelijk te berekenen. Dit komt de snelheid, herhaalbaarheid en objectiviteit van de beoordeling ten goede. Op dezelfde manier is het mogelijk om kale plekken en rijsporen op begroeide keringen te identificeren en snel op (middel)grote schaal in kaart te brengen. De absolute XY (1-2cm) en Z (2-3cm) nauwkeurigheid maakt mutatiedetectie door de tijd heen eveneens mogelijk.

Bekijk de video

Bekijk hieronder een animatie van de 3D puntenwolk van de IJsselmeer- en Zwartemeerdijk

Wij geven u overzicht