0657398890 info@geozicht.nl

Wagemaker

3D reconstructie kademuur Maassluis

Drone mapping in het centrum van Maassluis

Detailmeting van bovengrondse infra 

Een deel van de kademuren in het historische centrum van Maassluis wordt binnenkort gerenoveerd. In samenwerking met Wagemaker verzorgde GeoZICHT i.h.k.v. een breed verkennend onderzoek een detailmeting van de kademuur en de bovengrondse infra. Een uitdagende locatie vlakbij Rotterdam Airport waarvoor onze ontheffingen voor het vliegen in de bebouwde kom én het civiel gecontroleerde luchtruim (CTR) erg goed van pas kwam.

Snel en veilig een actueel overzicht

De meting had als doel om de ligging en status van de kademuur gedetailleerd in kaart te brengen inclusief al het straatmeubilair, straatpotjes, bomen, lichtmasten en verhardingen bovenop de kade. En dat alles uiteraard zeer nauwkeurig op x, y en z-coördinaten en in het RD-stelsel. Om zowel de veiligheid áls de datakwaliteit data te waarborgen zijn omwonenden ruim op tijd geïnformeerd en is er een tijdelijk parkeerverbod ingesteld. Dankzij een directe radioverbinding met de verkeerstoren van Rotterdam Airport werd er ook over de veiligheid in het luchtruim gewaakt.

De kademuur als 3D digital twin

In totaal werden er in slechts een ochtend ruim 2.000 hoge resolutie fotobeelden vanuit diverse hoeken ingewonnen. Tezamen met een serie paspunten bovenop de kade zijn alle beelden vervolgens met behulp van fotogrammetrie uitgewerkt tot een zeer gedetailleerd en maatvast 3D model als digital twin van de totale project locatie en de directe omgeving. Tevens is er een hoge resolutie orthofoto gegenereerd waarin wij alle bovengrondse infra hebben ingetekend.

Naast de 3D impressie voor kartering- en ontwerpdoeleinden leveren de individuele foto’s een schat aan visuele data op basis waarvan inspecties van de kade uitgevoerd kunnen worden.

Bekijk de video

Bekijk hieronder het eindresultaat van de 3D reconstructie 

Wij geven u overzicht

ONZE PROJECTEN

3D drone-inspectie RWS bruggen Zeeland

3D drone-inspectie RWS bruggen Zeeland

3D LiDAR bomenscan Nieuwerkerk a/d IJssel

3D LiDAR bomenscan Nieuwerkerk a/d IJssel

Fotorealistische 3D inmeting kademuur Maassluis

Fotorealistische 3D inmeting kademuur Maassluis

Visuele inspectie spoorbruggen Zuid-Holland

Visuele inspectie spoorbruggen Zuid-Holland

Driemaandelijkse volumemeting SBV Vlissingen

Driemaandelijkse volumemeting SBV Vlissingen

Drone survey stortsteendam Texel

Drone survey stortsteendam Texel

Thermografische gebouwinspectie Royal Kaak

Thermografische gebouwinspectie Royal Kaak

Drone revisiemeting natuurgebied Bergeijk

Drone revisiemeting natuurgebied Bergeijk

3D nulmeting bedrijventerrein Woerden

3D nulmeting bedrijventerrein Woerden

Gedetailleerde 3D kademeting Bergen op Zoom

Gedetailleerde 3D kademeting Bergen op Zoom

3D drone mapping woonwijk Barneveld

3D drone mapping woonwijk Barneveld

Visuele drone inspectie Muiderbrug in 3D

Visuele drone inspectie Muiderbrug in 3D

Virtuele Rondleiding 360-graden Panorama’s

Virtuele Rondleiding 360-graden Panorama’s

3D nulmeting nieuwe fietsbrug Smalle Beek

3D nulmeting nieuwe fietsbrug Smalle Beek

3D Laserscanning spoorwegovergangen

3D Laserscanning spoorwegovergangen

Indoor volumemeting met Drone-LiDAR

Indoor volumemeting met Drone-LiDAR

Geactualiseerd DTB bestand Sluis Eefde

Geactualiseerd DTB bestand Sluis Eefde

Scan to 3D BIM regionale bruggen

Scan to 3D BIM regionale bruggen

3D inspectie grote bruggen Rijkswaterstaat

3D inspectie grote bruggen Rijkswaterstaat

3D Laserscanning van stedelijk groen

3D Laserscanning van stedelijk groen

Inspectie ventilatietorens Velsertunnel

Inspectie ventilatietorens Velsertunnel

3D terreinmeting Nieuwe Driemanspolder

3D terreinmeting Nieuwe Driemanspolder

Thermografische inspectie dakisolatie

Thermografische inspectie dakisolatie

3D inspectie spoorbruggen ProRail

3D inspectie spoorbruggen ProRail

Inspectie 100+ kunstwerken Overijssel

Inspectie 100+ kunstwerken Overijssel

Thermografische inspectie zonneparken

Thermografische inspectie zonneparken

3D reconstructie kademuur Maassluis

3D reconstructie kademuur Maassluis

Nulmeting projectlocatie Westhaven

Nulmeting projectlocatie Westhaven

Monitoring renovatie RWZI

Monitoring renovatie RWZI

Volumemeting gronddepot

Volumemeting gronddepot

Digitale plattegrond festivalterrein

Digitale plattegrond festivalterrein

Pilot spoormeting Uithoflijn

Pilot spoormeting Uithoflijn

BGT kartering N207 Alphen a/d Rijn

BGT kartering N207 Alphen a/d Rijn

Werkzaamheden HPV Windpark

Werkzaamheden HPV Windpark

Interactieve 360-graden luchtpanorama

Interactieve 360-graden luchtpanorama

Classificatie bedekking basaltbekleding

Classificatie bedekking basaltbekleding

Adviseur implementatie drones

Adviseur implementatie drones

Overzichtsbeelden plangebied Waalfront

Overzichtsbeelden plangebied Waalfront

BGT karteringen Gemeente Huizen

BGT karteringen Gemeente Huizen

Werkzaamheden BAM Infra Windpark

Werkzaamheden BAM Infra Windpark

Terreinmeting Alikruiktocht

Terreinmeting Alikruiktocht

×

Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies kunnen gebruikt worden voor het bijhouden van statistieken, het optimaliseren van de website, integratie van social media en voor marketingdoeleinden.

cookies aanpassen
alle cookies accepteren

Lees meer over cookies in onze privacyverklaring.

×
deze cookies accepteren