0657398890 info@geozicht.nl

Wagemaker

3D reconstructie kademuur Maassluis

Drone mapping in het centrum van Maassluis

Detailmeting van bovengrondse infra 

Een deel van de kademuren in het historische centrum van Maassluis wordt binnenkort gerenoveerd. In samenwerking met Wagemaker verzorgde GeoZICHT i.h.k.v. een breed verkennend onderzoek een detailmeting van de kademuur en de bovengrondse infra. Een uitdagende locatie vlakbij Rotterdam Airport waarvoor onze ontheffingen voor het vliegen in de bebouwde kom én het civiel gecontroleerde luchtruim (CTR) erg goed van pas kwam.

Snel en veilig een actueel overzicht

De meting had als doel om de ligging en status van de kademuur gedetailleerd in kaart te brengen inclusief al het straatmeubilair, straatpotjes, bomen, lichtmasten en verhardingen bovenop de kade. En dat alles uiteraard zeer nauwkeurig op x, y en z-coördinaten en in het RD-stelsel. Om zowel de veiligheid áls de datakwaliteit data te waarborgen zijn omwonenden ruim op tijd geïnformeerd en is er een tijdelijk parkeerverbod ingesteld. Dankzij een directe radioverbinding met de verkeerstoren van Rotterdam Airport werd er ook over de veiligheid in het luchtruim gewaakt.

De kademuur als 3D digital twin

In totaal werden er in slechts een ochtend ruim 2.000 hoge resolutie fotobeelden vanuit diverse hoeken ingewonnen. Tezamen met een serie paspunten bovenop de kade zijn alle beelden vervolgens met behulp van fotogrammetrie uitgewerkt tot een zeer gedetailleerd en maatvast 3D model als digital twin van de totale project locatie en de directe omgeving. Tevens is er een hoge resolutie orthofoto gegenereerd waarin wij alle bovengrondse infra hebben ingetekend.

Naast de 3D impressie voor kartering- en ontwerpdoeleinden leveren de individuele foto’s een schat aan visuele data op basis waarvan inspecties van de kade uitgevoerd kunnen worden.

Bekijk de video

Bekijk hieronder het eindresultaat van de 3D reconstructie 

Wij geven u overzicht