0657398890 info@geozicht.nl

Movares & ProRail

3D inspectie spoorbruggen

Norminspecties Kunstwerken regio Noord-Oost

geen brug te ver

Sinds enkele jaren voert GeoZICHT in nauwe samenwerking met Movares regelmatig een visuele drone inspectie uit aan diverse spoorbruggen in Nederland i.o.v. ProRail. Voor het project Norminspecties Kunstwerken (NIKW) regio Noord-Oost passeerden o.a. al de IJsselspoorbrug in Deventer, de spoorbrug over de Waal in Nijmegen, de Hanzeboog in Zwolle, de spoorbrug bij Oosterbeek en de Walfridusbrug in Groningen de revue.

drone is complementair aan inspecteur

Het uitvoeren van een drone inspectie voor het beheer- en onderhoud van spoorbruggen is van grote waarde gebleken. Door ook de boven- en onderzijde van de constructie in beeld te brengen worden normaliter lastig bereikbare locaties veiliger, beter en vollediger in kaart gebracht. Parallel aan de drone inspectie voeren inspecteurs aanvullende inspecties onder handbereik uit. Door deze gecombineerde aanpak ontstaat een completer beeld van de algehele staat van de constructie. Een efficiënte en veilige manier van inspecteren zónder hinder voor de scheepvaart of het treinverkeer.

inspectiefoto’s ontsloten via 3d-beeldbank

Inspecties met een drone resulteren in honderden of zelfs duizenden beelden. Om beoordeling van deze beelden te efficiënt in te richten ontwikkelde GeoZICHT een interactieve beeldbank o.b.v. een fotorealistische 3D digital twin van het object inclusief de posities van inspectiefoto’s. De beeldbank stelt beheerders in staat om, vanaf een computer op afstand, rond de constructie te navigeren en op intuïtieve wijze foto’s van te beoordelen onderdelen op te vragen en te visualiseren. Ook kan inspecteur annotaties plaatsen, beheersmaatregelen opnemen en zelfs grove metingen verrichten.

Wij geven u overzicht