0657398890 info@geozicht.nl

Treetracker

3D laserscanning van stedelijk groen

van stadspark tot begraafplaats

elke boom in 3d op de kaart

Het handmatig in kaart brengen van bomen is een relatief tijds- en arbeidsintensief proces dat niet geheel zonder gevaren is. In samenwerking met onze partner TreeTracker verzorgen wij de veilige en efficiënte inwinning van bomen op normaliter moeilijk bereikbare locaties. De 3D meetgegevens worden vervolgens middels slimme algoritmes uitgewerkt tot bruikbare inzichten ten behoeve van duurzaam beheer- en onderhoud van stedelijk groen.

te land én in de lucht

In opdracht van diverse gemeenten heeft GeoZICHT in nauwe samenwerking met TreeTracker alle bomen in kaart gebracht op normaliter lastig bereikbare locaties. Variërend van stads- en sportparken tot begraafplaatsen en volkstuincomplexen werden zo duizenden bomen haarfijn vastgelegd middels 3D laserscanning. Dankzij ons uitermate flexibel inzetbare LiDAR systeem werd de inwinning, afhankelijk van de locatie, vanaf de grond en/of vanuit de lucht met een drone uitgevoerd. Het resultaat is een zeer gedetailleerde 3D puntenwolk waarin zowel de locatie van elke boom als de geometrie vanaf de grond tot aan de kroon nauwgezet in beeld is gebracht.

klik voor een vergroting op de foto.

kwalitatieve inzichten MET slimme algoritmes

De zeer fijnmazige puntenwolken vormen waardevolle input waaruit onze partner TreeTracker nog veel meer bruikbare informatie kan herleiden voor groenbeheerders. Met behulp van geavanceerde deep learning algoritmes worden de puntenwolken zeer minutieus geanalyseerd om allerlei extra 3D geo-informatie van afzonderlijke bomen te herleiden. Zo wordt niet alleen de exacte locatie van elke boom vastgelegd maar ook andere ecologisch relevante informatie ontleend. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de exacte hoogte van elke boom, maar ook aan de stam- en kroondiameter, de zogenaamde takvrije stamhoogte en het volume van de kroon.

Bekijk de video

Bekijk hieronder een animatie van één van de vele 3D puntenwolken die werd ingewonnen

Wij geven u overzicht