0657398890 info@geozicht.nl

Waterschap Zuiderzeeland

Terrein­meting Alikruik­tocht

Oeverimpressie met drone

Voor aanvang her­inrichting landschap

In de periode 2017-2021 richt Waterschap Zuiderzeeland maar liefst 125 kilometer aan oevers in agrarisch gebied duurzamer en natuurvriendelijker in. Hierdoor neemt de waterkwaliteit toe en verbetert het peilbeheer, terwijl gelijktijdig wordt voldaan aan nationale en Europese regelgeving. Om een goed beeld te hebben van de huidige situatie vroeg het waterschap ons om de Alikruiktocht nabij Biddinghuizen nauwkeurig in te meten met behulp van een drone.

Nulmeting als basis voor nieuw ontwerp

Over de volledige lengte van de watergang hebben we bijna 1.100 foto’s ingewonnen. Met speciale software verwerkten we die tot een zeer gedetailleerde 2D orthofoto en 3D puntenwolk. Door het gebruik van referentiepunten in het veld konden wij deze producten tot op 1.5cm nauwkeurig plaatsen. Dat maakt het mogelijk om diverse gegevens direct te vergelijken met bestaande data in de legger- en het beheerregister van het waterschap. Het door ons opgeleverde model vormt een actuele, gedetailleerde, driedimensionale én nauwkeurige nulmeting. Op basis van deze nulmeting kan het waterschap de profilering en het verloop van de toekomstige watergang verder ontwerpen.

Bekijk de video

Bekijk hieronder een animatie van de 3D puntenwolk van de watergang

Bekijk de panorama

Bekijk hieronder een rondleiding van interactieve 360-graden panorama’s die we hebben geschoten langs de watergang

Wij geven u overzicht