0657398890 info@geozicht.nl

De Dijkencombi

3D terreinmeting Nieuwe Driemanspolder

370 hectare gevangen in één beeld

EEN PRESTATIE VAN FORMAAT

Sinds 2017 is er door aannemerscombinatie F.P.H. Ploegmakers BV, Vissers Ploegmakers en Van de Wetering cultuur- techniek (Dijkencombi) een waar megaproject gerealiseerd; De Nieuwe Driemanspolder. In slechts drie jaar tijd is ruim 370 hectare aan agrarische gronden omgetoverd tot een indrukwekkend waterberging-, natuur- én recreatiegebied. Na het verzetten van bijna 2 miljoen kubieke meter grond en de aanleg van tientallen waterbouwkundige kunstwerken ging de polder medio 2020 open voor publiek.

drone mapping midden in de Rotterdam CTR

In opdracht van de Dijkencombi heeft GeoZICHT het complete projectgebied voor oplevering zowel gedetailleerd als nauwkeurig in kaart gebracht met een drone mapping. Gezien de hoge nauwkeurigheidseisen én de ligging van de polder in de CTR van Rotterdam The Hague Airport werden er verspreid over drie dagen liefst 50 vluchten uitgevoerd om het gehele gebied te overvliegen. In totaal werden 18.400 hoge resolutie fotobeelden ingewonnen. Daarnaast zijn er 43 paspunten en 74 controlepunten ingemeten om de kwaliteit van de eindproducten respectievelijk te kalibreren en te valideren.

klik voor een vergroting op de foto.

Van 2D foto’s naar 3D Geodata

De vele duizenden afzonderlijke foto’s zijn middels fotogrammetrie omgezet naar een verfijnde 3D puntenwolk van het complete projectgebied. Daarnaast zijn ook een hoge resolutie (1.5cm) orthofotomozaïek en een vlakdekkend hoogtegrid verkregen. Op basis hiervan zijn vervolgens nog zowel een gefilterd terreinmodel als een digitale kaart met 10cm-hoogtelijnen gegenereerd. Na afloop is op basis van ruim 70 onafhankelijk controlepunten aangetoond dat alle producen ruimschoots voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

Bekijk de video

Bekijk hieronder een animatie van het uiteindelijke 3D model van de Nieuwe Driemanspolder

Wij geven u overzicht