0657398890 info@geozicht.nl

Provincie Overijssel

drone Inspectie 100+ kunstwerken provincie Overijssel

Van concept naar praktijk

Kunstwerkenbeheer 21ste eeuw

Januari 2020 markeerde het begin van een bijzonder druk voorjaar. In slechts vier maanden tijd voerde GeoZICHT i.s.m. Movares en Sobolt inspecties uit aan ruim 100 bruggen, tunnels, duikers en viaducten in beheer van Provincie Overijssel. Een indrukwekkend resultaat na ruim een jaar van voorbereidingen waarin de drie marktpartijen samen met de provincie een compleet nieuwe inspectiemethodiek ontwikkelden.

Veiliger, slimmer, beter

Ontwikkel een methode waarmee het beheer van kunstwerken efficiënter, beter én veiliger ingericht kan worden’. Dat was in het kort de vraag van Provincie Overijssel anno 2018. Een steeds relevanter wordend vraagstuk nu voor veel kunstwerken het einde van de levensduur in zicht komt. In nauwe samenwerking met Movares, Sobolt én de Provincie ontwikkelde wij een innovatieve werkwijze om veilig en snel nauwkeurige data in te winnen, deze met behulp van kunstmatige intelligentie te interpreteren en de bevindingen op basis van expertise en ouderwets vakmanschap te beoordelen.

Ter land, ter zee en in de lucht

GeoZICHT verzorgde het veldwerk door elk kunstwerk volledig in beeld te brengen. Hiervoor werden zowel vaste camera’s, vliegende drones en een varende drone ingezet die speciaal voor dit project werd ontwikkeld. Hierna werd al het beeldmateriaal middels kunstmatige intelligentie en inhoudelijke experts geanalyseerd en beoordeeld. Het resultaat is een eenduidig, volledig en actueel inspectierapport dat een objectief inzicht biedt in de onderhoudsstaat van elk object en een kostenraming voor de komende jaren.

Wij geven u overzicht