0657398890 info@geozicht.nl

RIJKSWATERSTAAT

GEACTUALISEERD DTB-BESTAND SLUIS EEFDE

DTB – dIGITAAL TOPOGRAFISCH BESTAND

ACTUELE ÉN ACCURATE BRONDATA

Het gebruik van allerhande (geo-)informatie in diverse bedrijfsprocessen valt of staat met actuele, accurate, gedetailleerde en betrouwbare brondata. In samenwerking met 2bprojects heeft GeoZICHT voor Rijkswaterstaat een drone mapping uitgevoerd voor de inwinning van een geactualiseerd Digitaal Topografisch Bestand (DTB) na voltooiing van de werkzaamheden bij sluiscomplex Eefde waar de aannemerscombinatie L2T een tweede sluiskolk heeft gecreëerd.

VAN 10.000+ BEELDEN TOT COMPLEET 3D-MODEL

Na voltooiing van de indrukwekkende werkzaamheden aan het sluizencomplex diende er een update te worden doorgevoerd aan het DTB. Dit met als doel dat ook de nieuwe situatie haarfijn is vastgelegd in dit zeer waardevolle bronbestand. In samenwerking met 2bprojects voerde GeoZICHT in de zomer van 2021 tientallen vluchten uit boven het ruim 30 hectare grote complex. In totaal werden ruim 15.000 hoge resolutie nadir én oblique beelden ingewonnen welke naderhand middels fotogrammetrie zijn uitgewerkt tot een 2D orthofotomozaïek, een 2.5D terreinmodel en zowel een 3D puntenwolk als een 3D mesh-model.

2.5d tekening van volledige sluiscomplex

De verschillende eindproducten vormden voor onze tekenaars input op basis waarvan een nieuw en geactualiseerd DTB tekenbestand werd opgebouwd. Het huidige DTB fungeerde daarbij als vertrekpunt waaraan de nieuwe terreindelen/-objecten op het complex werden toegevoegd en wijzigingen ten aanzien van de ‘oude situatie’ aangepast dan wel verwijderd. Het resultaat betreft een 2.5D lijnen- en puntenbestand waarin niet alleen de exacte ligging van specifieke objecten wordt aangeven maar ook de hoogte van objecten ten opzichte van NAP accuraat is vastgelegd. Na een gedegen controle van alle doorgevoerde wijzigingen is het nieuwe DTB beschikbaar gesteld aan Rijkswaterstaat, waarmee het beheer aan het sluiscomplex de komende jaren is geborgd.

Bekijk de video

Bekijk hieronder een IMPRESSIE VAN DE verschillende eindproducten die wij van het sluiscomplex eefde hebben ingewonnen

Wij geven u overzicht