0657398890 info@geozicht.nl

RIJKSWATERSTAAT

GEACTUALISEERD DTB-BESTAND SLUIS EEFDE

DTB – dIGITAAL TOPOGRAFISCH BESTAND

ACTUELE ÉN ACCURATE BRONDATA

Het gebruik van allerhande (geo-)informatie in diverse bedrijfsprocessen valt of staat met actuele, accurate, gedetailleerde en betrouwbare brondata. In samenwerking met 2bprojects heeft GeoZICHT voor Rijkswaterstaat een drone mapping uitgevoerd voor de inwinning van een geactualiseerd Digitaal Topografisch Bestand (DTB) na voltooiing van de werkzaamheden bij sluiscomplex Eefde waar de aannemerscombinatie L2T een tweede sluiskolk heeft gecreëerd.

VAN 10.000+ BEELDEN TOT COMPLEET 3D-MODEL

Na voltooiing van de indrukwekkende werkzaamheden aan het sluizencomplex diende er een update te worden doorgevoerd aan het DTB. Dit met als doel dat ook de nieuwe situatie haarfijn is vastgelegd in dit zeer waardevolle bronbestand. In samenwerking met 2bprojects voerde GeoZICHT in de zomer van 2021 tientallen vluchten uit boven het ruim 30 hectare grote complex. In totaal werden ruim 15.000 hoge resolutie nadir én oblique beelden ingewonnen welke naderhand middels fotogrammetrie zijn uitgewerkt tot een 2D orthofotomozaïek, een 2.5D terreinmodel en zowel een 3D puntenwolk als een 3D mesh-model.

2.5d tekening van volledige sluiscomplex

De verschillende eindproducten vormden voor onze tekenaars input op basis waarvan een nieuw en geactualiseerd DTB tekenbestand werd opgebouwd. Het huidige DTB fungeerde daarbij als vertrekpunt waaraan de nieuwe terreindelen/-objecten op het complex werden toegevoegd en wijzigingen ten aanzien van de ‘oude situatie’ aangepast dan wel verwijderd. Het resultaat betreft een 2.5D lijnen- en puntenbestand waarin niet alleen de exacte ligging van specifieke objecten wordt aangeven maar ook de hoogte van objecten ten opzichte van NAP accuraat is vastgelegd. Na een gedegen controle van alle doorgevoerde wijzigingen is het nieuwe DTB beschikbaar gesteld aan Rijkswaterstaat, waarmee het beheer aan het sluiscomplex de komende jaren is geborgd.

Bekijk de video

Bekijk hieronder een IMPRESSIE VAN DE verschillende eindproducten die wij van het sluiscomplex eefde hebben ingewonnen

Wij geven u overzicht

ONZE PROJECTEN

3D drone-inspectie RWS bruggen Zeeland

3D drone-inspectie RWS bruggen Zeeland

3D LiDAR bomenscan Nieuwerkerk a/d IJssel

3D LiDAR bomenscan Nieuwerkerk a/d IJssel

Fotorealistische 3D inmeting kademuur Maassluis

Fotorealistische 3D inmeting kademuur Maassluis

Visuele inspectie spoorbruggen Zuid-Holland

Visuele inspectie spoorbruggen Zuid-Holland

Driemaandelijkse volumemeting SBV Vlissingen

Driemaandelijkse volumemeting SBV Vlissingen

Drone survey stortsteendam Texel

Drone survey stortsteendam Texel

Thermografische gebouwinspectie Royal Kaak

Thermografische gebouwinspectie Royal Kaak

Drone revisiemeting natuurgebied Bergeijk

Drone revisiemeting natuurgebied Bergeijk

3D nulmeting bedrijventerrein Woerden

3D nulmeting bedrijventerrein Woerden

Gedetailleerde 3D kademeting Bergen op Zoom

Gedetailleerde 3D kademeting Bergen op Zoom

3D drone mapping woonwijk Barneveld

3D drone mapping woonwijk Barneveld

Visuele drone inspectie Muiderbrug in 3D

Visuele drone inspectie Muiderbrug in 3D

Virtuele Rondleiding 360-graden Panorama’s

Virtuele Rondleiding 360-graden Panorama’s

3D nulmeting nieuwe fietsbrug Smalle Beek

3D nulmeting nieuwe fietsbrug Smalle Beek

3D Laserscanning spoorwegovergangen

3D Laserscanning spoorwegovergangen

Indoor volumemeting met Drone-LiDAR

Indoor volumemeting met Drone-LiDAR

Geactualiseerd DTB bestand Sluis Eefde

Geactualiseerd DTB bestand Sluis Eefde

Scan to 3D BIM regionale bruggen

Scan to 3D BIM regionale bruggen

3D inspectie grote bruggen Rijkswaterstaat

3D inspectie grote bruggen Rijkswaterstaat

3D Laserscanning van stedelijk groen

3D Laserscanning van stedelijk groen

Inspectie ventilatietorens Velsertunnel

Inspectie ventilatietorens Velsertunnel

3D terreinmeting Nieuwe Driemanspolder

3D terreinmeting Nieuwe Driemanspolder

Thermografische inspectie dakisolatie

Thermografische inspectie dakisolatie

3D inspectie spoorbruggen ProRail

3D inspectie spoorbruggen ProRail

Inspectie 100+ kunstwerken Overijssel

Inspectie 100+ kunstwerken Overijssel

Thermografische inspectie zonneparken

Thermografische inspectie zonneparken

3D reconstructie kademuur Maassluis

3D reconstructie kademuur Maassluis

Nulmeting projectlocatie Westhaven

Nulmeting projectlocatie Westhaven

Monitoring renovatie RWZI

Monitoring renovatie RWZI

Volumemeting gronddepot

Volumemeting gronddepot

Digitale plattegrond festivalterrein

Digitale plattegrond festivalterrein

Pilot spoormeting Uithoflijn

Pilot spoormeting Uithoflijn

BGT kartering N207 Alphen a/d Rijn

BGT kartering N207 Alphen a/d Rijn

Werkzaamheden HPV Windpark

Werkzaamheden HPV Windpark

Interactieve 360-graden luchtpanorama

Interactieve 360-graden luchtpanorama

Classificatie bedekking basaltbekleding

Classificatie bedekking basaltbekleding

Adviseur implementatie drones

Adviseur implementatie drones

Overzichtsbeelden plangebied Waalfront

Overzichtsbeelden plangebied Waalfront

BGT karteringen Gemeente Huizen

BGT karteringen Gemeente Huizen

Werkzaamheden BAM Infra Windpark

Werkzaamheden BAM Infra Windpark

Terreinmeting Alikruiktocht

Terreinmeting Alikruiktocht

×

Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies kunnen gebruikt worden voor het bijhouden van statistieken, het optimaliseren van de website, integratie van social media en voor marketingdoeleinden.

cookies aanpassen
alle cookies accepteren

Lees meer over cookies in onze privacyverklaring.

×
deze cookies accepteren