0657398890 info@geozicht.nl
Volume­meting grond­depot Moerdijk

Efficiënt hoeveelheden bepalen

Drones meten veilig en nauw­keurig

Binnen één dag na de dronevluchten op een groot op- en overslagterrein lag de rapportage met de gemeten volumes (ruim een half miljoen kuub) al klaar. Een hele prestatie aangezien een meting van dermate grote volumes met traditionele methoden normaliter een bijzonder tijdrovende klus is. Volumemetingen met behulp van een drone zijn echter niet alleen sneller, maar vooral ook veiliger en aanzienlijk nauwkeuriger.

De drone als alternatief voor terrestrisch meten

De omvang van het gronddepot Moerdijk en de opslag van bulkgoederen in ommuurde vakken maakten terrestrisch meten onmogelijk. Vanuit de lucht lukte het met onze drone wél om het terrein vast te leggen op basis van ruim 1.200 foto’s. De beelden zijn nog dezelfde dag verwerkt tot een zeer gedetailleerde 3D puntenwolk. Op basis van de eveneens gegenereerde 2D orthofoto zijn vervolgens de contouren van elk afzonderlijk depot nauwkeurig ingetekend.

Validatie en rapportage volumemeting

De puntenwolk is op basis van enkele tientallen op het terrein ingemeten paspunten voorzien van maatvoering. Wij hebben naast de reguliere paspunten een honderdtal extra controlepunten ingemeten. Zo konden we de horizontale en verticale nauwkeurigheid van de puntenwolk vaststellen op respectievelijk 23mm en 24mm.

Bekijk de video

Bekijk hieronder een animatie van de 3D puntenwolk en het hoogteverloop van het gronddepot

Wij geven u overzicht