0657398890 info@geozicht.nl

Waterschap Rivierenland

Overzichtsbeelden plangebied Waalfront Nijmegen

Meer inzicht dankzij bijzonder perspectief

Luchtbeelden plangebied

In opdracht van Waterschap Rivierenland maakten wij met behulp van onze drone foto- en video opnames van het herontwikkelingsproject Waalfront in Nijmegen. Doel was het in beeld brengen van de waterkerende objecten, over een traject van ruim één kilometer, langs de zuidelijke Waaloever. Na afloop verwerkten wij de beelden tot een korte en informatieve compilatie video.

Waardevolle input voor plan- en besluitvorming

Nog in dezelfde week van de opnames werden de beelden vertoond tijdens een commissievergadering over waterveiligheid. De luchtopnames bieden een uniek en waardevol overzichtsbeeld van de waterkerende objecten in het plangebied en de omliggende omgeving. De beelden verrijken tevens het inzicht in de situatie vanuit een bijzonder perspectief en vanaf plaatsen die doorgaans moeilijker bereikbaar zijn: vanaf de Waal én uit de lucht. Mede op basis van de geleverde beelden kan de potentiële toekomstige dijkversterking op de zuidelijke Waaloever, en de eventuele koppeling met het ruimtelijk plan Waalfront, nader worden verkend.

Bekijk de panorama

Bekijk hieronder de interactieve 360-graden panorama die we hebben geschoten van het plangebied

Wij geven u overzicht