0657398890 info@geozicht.nl

BAM Infra Rail

Pilot spoor­meting Uithoflijn

Betrouwbare meting spoortracé

Met hulp van drones

In samenwerking met BAM Infra Rail B.V. voerden wij een pilot uit boven de in aanbouw zijnde Uithoflijn in Utrecht. Dit om te evalueren of een drone met RGB-camera van meerwaarde kan zijn voor metingen rondom een spoortracé.

Zicht op het spoor vanuit alle hoeken

Over een lengte van enkele honderden meters maakten wij ruim 800 foto’s vanuit verschillende hoeken en op basis van diverse vlieghoogtes. Naast foto’s recht van boven schoten we zijwaartse beelden vanaf de buitenkant spoor zodat ook het zijaanzicht van de verschillende objecten in het terrein goed in beeld werden gebracht.

2D en 3D informatie voor divers gebruik

Alle foto’s zijn aan elkaar gerekend tot een enkele orthofoto, digitaal hoogtemodel en een 3D puntenwolk. Dankzij de kwaliteit en het detailniveau van de orthofoto is een zeer nauwkeurige positiebepaling mogelijk van spoorstaven, dwarsliggers en treinportalen. Aan de hand van de puntenwolk is simulatie van een treinrit over het spoortracé gevisualiseerd, ook het omzetten van de puntenwolk naar een 3D model van de as-built situatie behoort tot de mogelijkheden.

Bekijk de video

Bekijk hieronder een animatie van de 3D puntenwolk van het spoortracé

Wij geven u overzicht