0657398890 info@geozicht.nl

Gemeente Huizen

BGT karte­ringen

Basisregistratie grootschalige topografie up-to-date

Door inzet drones

De Gemeente Huizen onderzoekt hoe zij als bronhouder drones kan inzetten voor het bijhouden van de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). De gemeente vroeg ons daarom een tweetal locaties in te meten vanuit de lucht en na te gaan of de behaalde nauwkeurigheid voldoet aan de eisen.

Van tientallen luchtfoto’s naar één orthofoto

Op één en dezelfde dag hebben wij honderden luchtfoto’s ingewonnen van de Tafelbergheide en het eiland Huizerhoef in het Gooimeer. Met behulp van tientallen paspunten in het veld rekenden wij deze naderhand aan elkaar tot een orthofoto met een bijzonder hoog detailniveau (1cm). Ook hebben wij een digitaal hoogtemodel en 3D puntenwolk opgeleverd.

Nauwkeurigheid volstaat ruimschoots

Als bronhouder is de gemeente verantwoordelijk voor het intekenen en bijhouden van objecten en mutaties in haar deel van de digitale kaart. Deze karteringen moeten voldoen aan de nauwkeurigheidseisen van de BGT. Aan de hand van extra zogenaamde controlepunten zijn wij in staat om de nauwkeurigheid van de eindproducten op onafhankelijke wijze te toetsen. De behaalde nauwkeurigheid op beide locaties van 1 tot 3 cm (X, Y én Z) voldoet ruimschoots aan de vereisten voor BGT karteringen (30cm). De relatief flexibele en snelle inzet van drones, zeker op kleinere schaal, maakt dat ook gemakkelijk kan worden voldaan aan de gestelde actualiteitseisen (6-18 maanden).

Bekijk de video

Bekijk hieronder een animatie van de 3D puntenwolk van de Tafelbergheide en eiland Huizerhoef

Wij geven u overzicht