0657398890 info@geozicht.nl

Waterschap Rivierenland

Adviseur implemen­tatie drones

Waterschappen ontdekken meerwaarde drones

Advies over drones

GeoZICHT adviseert Waterschap Rivierenland (WSRL) over de implementatie van drones. In samenwerking met experts en gebruikers verzorgen wij het vergunningentraject, de opleiding van piloten, het vaststellen van informatiebehoeften, de selectie van drones en sensoren, de dataverwerking, en de rapportage van de verschillende processtappen.

Kennis en Ervaring opdoen

Nederlandse waterschappen ontdekken steeds vaker de meerwaarde van drones voor uiteenlopende werkprocessen, van de inspectie van waterkeringen tot calamiteitenbestrijding. Waterschap Rivierenland startte in 2017 met een tweejarige praktijkgerichte experimenteerfase. In deze fase staat het monitoren van de laatste ontwikkelingen omtrent drones, het aftasten van technische mogelijkheden én het opdoen van ervaring in het veld met drones als hulpmiddel centraal.

Van droom naar drone

Tijdens diverse werkgroep sessies hebben wij kansrijke en haalbare toepassingen geïnventariseerd, samen met materiedeskundigen en eindgebruikers. De kansrijke en haalbare toepassingen vertaalden wij vervolgens naar geschikte drone- en sensorsystemen voor het waterschap. Parallel aan de theorie- en praktijkopleiding van een tiental piloten van verschillende afdelingen is het vergunningtraject doorlopen. Hiermee is de weg vrij gemaakt voor het waterschap om professionele drones in te zetten.

Pilots en Evaluatie

Anderhalf jaar lang passeren verschillende pilots voor uiteenlopende toepassingsvelden de revue. Tussentijdse ervaringen leggen we nauwgezet vast en bevindingen worden regelmatig geëvalueerd met het waterschap. Nieuwe kansen of ideeën nemen we zo snel mogelijk mee in de uitvoering. GeoZICHT is binnen dit project nauw betrokken als adviseur en deskundige. Daarnaast zorgen wij voor de verwerking van ingewonnen dronedata voor geodetische doeleinden.

Wij geven u overzicht

ONZE PROJECTEN

3D drone-inspectie RWS bruggen Zeeland

3D drone-inspectie RWS bruggen Zeeland

3D LiDAR bomenscan Nieuwerkerk a/d IJssel

3D LiDAR bomenscan Nieuwerkerk a/d IJssel

Fotorealistische 3D inmeting kademuur Maassluis

Fotorealistische 3D inmeting kademuur Maassluis

Visuele inspectie spoorbruggen Zuid-Holland

Visuele inspectie spoorbruggen Zuid-Holland

Driemaandelijkse volumemeting SBV Vlissingen

Driemaandelijkse volumemeting SBV Vlissingen

Drone survey stortsteendam Texel

Drone survey stortsteendam Texel

Thermografische gebouwinspectie Royal Kaak

Thermografische gebouwinspectie Royal Kaak

Drone revisiemeting natuurgebied Bergeijk

Drone revisiemeting natuurgebied Bergeijk

3D nulmeting bedrijventerrein Woerden

3D nulmeting bedrijventerrein Woerden

Gedetailleerde 3D kademeting Bergen op Zoom

Gedetailleerde 3D kademeting Bergen op Zoom

3D drone mapping woonwijk Barneveld

3D drone mapping woonwijk Barneveld

Visuele drone inspectie Muiderbrug in 3D

Visuele drone inspectie Muiderbrug in 3D

Virtuele Rondleiding 360-graden Panorama’s

Virtuele Rondleiding 360-graden Panorama’s

3D nulmeting nieuwe fietsbrug Smalle Beek

3D nulmeting nieuwe fietsbrug Smalle Beek

3D Laserscanning spoorwegovergangen

3D Laserscanning spoorwegovergangen

Indoor volumemeting met Drone-LiDAR

Indoor volumemeting met Drone-LiDAR

Geactualiseerd DTB bestand Sluis Eefde

Geactualiseerd DTB bestand Sluis Eefde

Scan to 3D BIM regionale bruggen

Scan to 3D BIM regionale bruggen

3D inspectie grote bruggen Rijkswaterstaat

3D inspectie grote bruggen Rijkswaterstaat

3D Laserscanning van stedelijk groen

3D Laserscanning van stedelijk groen

Inspectie ventilatietorens Velsertunnel

Inspectie ventilatietorens Velsertunnel

3D terreinmeting Nieuwe Driemanspolder

3D terreinmeting Nieuwe Driemanspolder

Thermografische inspectie dakisolatie

Thermografische inspectie dakisolatie

3D inspectie spoorbruggen ProRail

3D inspectie spoorbruggen ProRail

Inspectie 100+ kunstwerken Overijssel

Inspectie 100+ kunstwerken Overijssel

Thermografische inspectie zonneparken

Thermografische inspectie zonneparken

3D reconstructie kademuur Maassluis

3D reconstructie kademuur Maassluis

Nulmeting projectlocatie Westhaven

Nulmeting projectlocatie Westhaven

Monitoring renovatie RWZI

Monitoring renovatie RWZI

Volumemeting gronddepot

Volumemeting gronddepot

Digitale plattegrond festivalterrein

Digitale plattegrond festivalterrein

Pilot spoormeting Uithoflijn

Pilot spoormeting Uithoflijn

BGT kartering N207 Alphen a/d Rijn

BGT kartering N207 Alphen a/d Rijn

Werkzaamheden HPV Windpark

Werkzaamheden HPV Windpark

Interactieve 360-graden luchtpanorama

Interactieve 360-graden luchtpanorama

Classificatie bedekking basaltbekleding

Classificatie bedekking basaltbekleding

Adviseur implementatie drones

Adviseur implementatie drones

Overzichtsbeelden plangebied Waalfront

Overzichtsbeelden plangebied Waalfront

BGT karteringen Gemeente Huizen

BGT karteringen Gemeente Huizen

Werkzaamheden BAM Infra Windpark

Werkzaamheden BAM Infra Windpark

Terreinmeting Alikruiktocht

Terreinmeting Alikruiktocht

×

Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies kunnen gebruikt worden voor het bijhouden van statistieken, het optimaliseren van de website, integratie van social media en voor marketingdoeleinden.

cookies aanpassen
alle cookies accepteren

Lees meer over cookies in onze privacyverklaring.

×
deze cookies accepteren