0657398890 info@geozicht.nl

Waterschap Rivierenland

Adviseur implemen­tatie drones

Waterschappen ontdekken meerwaarde drones

Advies over drones

GeoZICHT adviseert Waterschap Rivierenland (WSRL) over de implementatie van drones. In samenwerking met experts en gebruikers verzorgen wij het vergunningentraject, de opleiding van piloten, het vaststellen van informatiebehoeften, de selectie van drones en sensoren, de dataverwerking, en de rapportage van de verschillende processtappen.

Kennis en Ervaring opdoen

Nederlandse waterschappen ontdekken steeds vaker de meerwaarde van drones voor uiteenlopende werkprocessen, van de inspectie van waterkeringen tot calamiteitenbestrijding. Waterschap Rivierenland startte in 2017 met een tweejarige praktijkgerichte experimenteerfase. In deze fase staat het monitoren van de laatste ontwikkelingen omtrent drones, het aftasten van technische mogelijkheden én het opdoen van ervaring in het veld met drones als hulpmiddel centraal.

Van droom naar drone

Tijdens diverse werkgroep sessies hebben wij kansrijke en haalbare toepassingen geïnventariseerd, samen met materiedeskundigen en eindgebruikers. De kansrijke en haalbare toepassingen vertaalden wij vervolgens naar geschikte drone- en sensorsystemen voor het waterschap. Parallel aan de theorie- en praktijkopleiding van een tiental piloten van verschillende afdelingen is het vergunningtraject doorlopen. Hiermee is de weg vrij gemaakt voor het waterschap om professionele drones in te zetten.

Pilots en Evaluatie

Anderhalf jaar lang passeren verschillende pilots voor uiteenlopende toepassingsvelden de revue. Tussentijdse ervaringen leggen we nauwgezet vast en bevindingen worden regelmatig geëvalueerd met het waterschap. Nieuwe kansen of ideeën nemen we zo snel mogelijk mee in de uitvoering. GeoZICHT is binnen dit project nauw betrokken als adviseur en deskundige. Daarnaast zorgen wij voor de verwerking van ingewonnen dronedata voor geodetische doeleinden.

Wij geven u overzicht