0657398890 info@geozicht.nl

iv-infra

3d laserscanning spoorwegovergangen

drone lidar voor in kaart brengen van zichtbelemmerende objecten

spoorwegovergangen in 3d

In samenwerking met Iv-Infra heeft GeoZICHT ruim 20 spoorwegovergangen in het Rotterdamse havengebied in kaart gebracht. Met behulp van (drone-)LiDAR werd zowel van elke overgang, maar ook van de kruisende autowegen/fietspaden én de baanvakken in beide richtingen een puntenwolk vervaardigd. De 3D meetgegevens zijn gebruikt om eventuele objecten welke het zicht (trein)bestuurders op de overgang belemmeren in kaart te brengen.

LIDAR 3D MAPPING zónder buitendienststelling

Spoorwegovergangen waar het trein- en overige (weg)verkeer elkaar kruisen zijn niet geheel zonder risico. Zeker als het om onbewaakte overwegen gaat. Om incidenten te voorkomen is het van groot belang dat (trein)bestuurders een zo vrij mogelijk zicht hebben op de overgang zodat in geval van een noodsituatie tijdig kan worden afgeremd. Omdat de openbare ruimte continu aan verandering onderhevig is geven originele tekeningen niet altijd de actuele situatie weer. Door de situatie ter plaatse 3D in kaart te brengen ontstaat een actueel beeld en kunnen met behulp van zichtlijn analyses eventuele zichtbelemmerende objecten worden geïdentificeerd.  

COMBINATIE VAN DRONE LIDAR ÉN HANDHELD LIDAR

Door een combinatie van drone-LiDAR vanuit de lucht en handheld-LiDAR vanaf de grond hebben wij 27 verschillende spoorwegovergang inclusief de omgeving in kaart gebracht. Het resultaat is een verfijnde 3D puntenwolk op RD-coördinaten en NAP-hoogtes van de actuele situatie ter plaatse. Op basis van deze 3D terreingegevens zijn vervolgens analyses uitgevoerd om zichtbelemmerde objecten te duiden. Met deze informatie kunnen spoorwegbeheerders stappen ondernemen om de situatie voor het trein- en wegverkeer overzichtelijker en veiliger te maken. Bijvoorbeeld door het verwijderen of verplaatsen van objecten en door het herstellen of aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen zoals bebording.

Bekijk de video

Bekijk hieronder een VIDEO VAN DE 3D INSPECTIE BEELDBANK voor spoorbrug eefde

Wij geven u overzicht