0657398890 info@geozicht.nl

iv-infra

3d laserscanning spoorwegovergangen

drone lidar voor in kaart brengen van zichtbelemmerende objecten

spoorwegovergangen in 3d

In samenwerking met Iv-Infra heeft GeoZICHT ruim 20 spoorwegovergangen in het Rotterdamse havengebied in kaart gebracht. Met behulp van (drone-)LiDAR werd zowel van elke overgang, maar ook van de kruisende autowegen/fietspaden én de baanvakken in beide richtingen een puntenwolk vervaardigd. De 3D meetgegevens zijn gebruikt om eventuele objecten welke het zicht (trein)bestuurders op de overgang belemmeren in kaart te brengen.

LIDAR 3D MAPPING zónder buitendienststelling

Spoorwegovergangen waar het trein- en overige (weg)verkeer elkaar kruisen zijn niet geheel zonder risico. Zeker als het om onbewaakte overwegen gaat. Om incidenten te voorkomen is het van groot belang dat (trein)bestuurders een zo vrij mogelijk zicht hebben op de overgang zodat in geval van een noodsituatie tijdig kan worden afgeremd. Omdat de openbare ruimte continu aan verandering onderhevig is geven originele tekeningen niet altijd de actuele situatie weer. Door de situatie ter plaatse 3D in kaart te brengen ontstaat een actueel beeld en kunnen met behulp van zichtlijn analyses eventuele zichtbelemmerende objecten worden geïdentificeerd.  

COMBINATIE VAN DRONE LIDAR ÉN HANDHELD LIDAR

Door een combinatie van drone-LiDAR vanuit de lucht en handheld-LiDAR vanaf de grond hebben wij 27 verschillende spoorwegovergang inclusief de omgeving in kaart gebracht. Het resultaat is een verfijnde 3D puntenwolk op RD-coördinaten en NAP-hoogtes van de actuele situatie ter plaatse. Op basis van deze 3D terreingegevens zijn vervolgens analyses uitgevoerd om zichtbelemmerde objecten te duiden. Met deze informatie kunnen spoorwegbeheerders stappen ondernemen om de situatie voor het trein- en wegverkeer overzichtelijker en veiliger te maken. Bijvoorbeeld door het verwijderen of verplaatsen van objecten en door het herstellen of aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen zoals bebording.

Bekijk de video

Bekijk hieronder een VIDEO VAN DE 3D INSPECTIE BEELDBANK voor spoorbrug eefde

Wij geven u overzicht

ONZE PROJECTEN

3D drone-inspectie RWS bruggen Zeeland

3D drone-inspectie RWS bruggen Zeeland

3D LiDAR bomenscan Nieuwerkerk a/d IJssel

3D LiDAR bomenscan Nieuwerkerk a/d IJssel

Fotorealistische 3D inmeting kademuur Maassluis

Fotorealistische 3D inmeting kademuur Maassluis

Visuele inspectie spoorbruggen Zuid-Holland

Visuele inspectie spoorbruggen Zuid-Holland

Driemaandelijkse volumemeting SBV Vlissingen

Driemaandelijkse volumemeting SBV Vlissingen

Drone survey stortsteendam Texel

Drone survey stortsteendam Texel

Thermografische gebouwinspectie Royal Kaak

Thermografische gebouwinspectie Royal Kaak

Drone revisiemeting natuurgebied Bergeijk

Drone revisiemeting natuurgebied Bergeijk

3D nulmeting bedrijventerrein Woerden

3D nulmeting bedrijventerrein Woerden

Gedetailleerde 3D kademeting Bergen op Zoom

Gedetailleerde 3D kademeting Bergen op Zoom

3D drone mapping woonwijk Barneveld

3D drone mapping woonwijk Barneveld

Visuele drone inspectie Muiderbrug in 3D

Visuele drone inspectie Muiderbrug in 3D

Virtuele Rondleiding 360-graden Panorama’s

Virtuele Rondleiding 360-graden Panorama’s

3D nulmeting nieuwe fietsbrug Smalle Beek

3D nulmeting nieuwe fietsbrug Smalle Beek

3D Laserscanning spoorwegovergangen

3D Laserscanning spoorwegovergangen

Indoor volumemeting met Drone-LiDAR

Indoor volumemeting met Drone-LiDAR

Geactualiseerd DTB bestand Sluis Eefde

Geactualiseerd DTB bestand Sluis Eefde

Scan to 3D BIM regionale bruggen

Scan to 3D BIM regionale bruggen

3D inspectie grote bruggen Rijkswaterstaat

3D inspectie grote bruggen Rijkswaterstaat

3D Laserscanning van stedelijk groen

3D Laserscanning van stedelijk groen

Inspectie ventilatietorens Velsertunnel

Inspectie ventilatietorens Velsertunnel

3D terreinmeting Nieuwe Driemanspolder

3D terreinmeting Nieuwe Driemanspolder

Thermografische inspectie dakisolatie

Thermografische inspectie dakisolatie

3D inspectie spoorbruggen ProRail

3D inspectie spoorbruggen ProRail

Inspectie 100+ kunstwerken Overijssel

Inspectie 100+ kunstwerken Overijssel

Thermografische inspectie zonneparken

Thermografische inspectie zonneparken

3D reconstructie kademuur Maassluis

3D reconstructie kademuur Maassluis

Nulmeting projectlocatie Westhaven

Nulmeting projectlocatie Westhaven

Monitoring renovatie RWZI

Monitoring renovatie RWZI

Volumemeting gronddepot

Volumemeting gronddepot

Digitale plattegrond festivalterrein

Digitale plattegrond festivalterrein

Pilot spoormeting Uithoflijn

Pilot spoormeting Uithoflijn

BGT kartering N207 Alphen a/d Rijn

BGT kartering N207 Alphen a/d Rijn

Werkzaamheden HPV Windpark

Werkzaamheden HPV Windpark

Interactieve 360-graden luchtpanorama

Interactieve 360-graden luchtpanorama

Classificatie bedekking basaltbekleding

Classificatie bedekking basaltbekleding

Adviseur implementatie drones

Adviseur implementatie drones

Overzichtsbeelden plangebied Waalfront

Overzichtsbeelden plangebied Waalfront

BGT karteringen Gemeente Huizen

BGT karteringen Gemeente Huizen

Werkzaamheden BAM Infra Windpark

Werkzaamheden BAM Infra Windpark

Terreinmeting Alikruiktocht

Terreinmeting Alikruiktocht

×

Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies kunnen gebruikt worden voor het bijhouden van statistieken, het optimaliseren van de website, integratie van social media en voor marketingdoeleinden.

cookies aanpassen
alle cookies accepteren

Lees meer over cookies in onze privacyverklaring.

×
deze cookies accepteren