0657398890 info@geozicht.nl

Ingenieursbureau Maters en De Koning

3d NULMETING NIEUWE FIETSBRUG SMALLE BEEK

gedetailleerde én nauwkeurige drone mapping

3D nulmeting voor ontwerp

Roosendaal en Bergen op Zoom worden in de komende jaren aan elkaar verbonden met een snelle fietsverbinding: de F58. Deze nieuwe snelfietsroute moet de fietsverbinding tussen Bergen op Zoom en Roosendaal comfortabeler, veiliger, sneller en aantrekkelijker maken. GeoZICHT heeft voor een deel van het tracé een nulmeting uitgevoerd.

Alles haarscherp in beeld Én in kaart

Het toekomstige tracé van de snelfietsroute kruist onder andere de Smalle Beek bij Wouw. Ingenieursbureau Maters en De Koning is gevraagd een ontwerp te maken voor een nieuwe fietsbrug over het water. Voorafgaand aan het ontwerp heeft GeoZICHT een zowel nauwkeurige als gedetailleerde nulmeting van de huidige terreinsituatie verzorgd. Tevens hebben wij een waterbodempeiling uitgevoerd. Naast het fietstracé zijn ook het naastgelegen spoor en de aangrenzende percelen opgenomen. Zo ontstaat een volledig visueel én meetkundig beeld van het projectgebied als sterke basis voor het toekomstige ontwerp.

van 2d foto’s naar 3d informatieproducten

Het totaal aan ingewonnen beelden is door onze specialisten fotogrammetrisch uitgewerkt in verschillende eindproducten. Naast een zeer verfijnde en maatvaste orthofotomozaïek (luchtfoto) met een resolutie van maar liefst 5mm is ook een terreinhoogtemodel op diverse resoluties opgeleverd. Tot slot werd een zeer gedetailleerde 3D puntenwolk met liefst 21.000 punten per vierkante meter (punten/m2) gegeneerd waarop zelfs de kleinste hoogteverschillen in het terrein zichtbaar zijn. Alle eindproducten zijn gegeorefereerd op RD-NAP coördinaten en direct in te lezen in verschillende GIS en CAD systemen voor verdere analyse- en visualisatie doeleinden.

Wij geven u overzicht